COVID-19: Update over onze missies in Afrika

In de loop van de maanden heeft de COVID-19 235 landen en gebieden getroffen. 

Volontaire africain portant un masque

In de huidige situatie vormt COVID-19 een ernstige bedreiging voor heel wat van 's werelds armste landen. Lage- en middelhoge-inkomenslanden worden bijzonder hard getroffen. De crisis stelt niet alleen de gezondheidszorgcapaciteit in de landen danig op de proef, maar laat zich ook steeds meer voelen op politiek, maatschappelijk, ecologisch en economisch vlak.

De gezondheidszorgsystemen in deze landen zijn doorgaans bijzonder kwetsbaar en niet opgewassen tegen een dergelijke toestroom aan patiënten.

Naast de strijd tegen COVID-19, spelen in lage- en middelhoge-inkomenslanden nog verscheidene andere factoren die hun kwetsbaarheid verhogen:

  • een morbiditeitslast die voorheen al hoog lag (ondervoeding, hiv/aids, tuberculose en andere endemische aandoeningen);
  • de overbevolking in steden en een gebrek aan geschikt onderdak en hygiëne;
  • een bijkomend risico veroorzaakt door conflicten of crisissituaties die tot ontheemding en vluchtelingenstromen leiden;
  • een onvoorbereid gezondheidszorgsysteem dat over te weinig middelen beschikt om een toevloed aan patiënten het hoofd te kunnen bieden;
  • een kwetsbare economische situatie en hoge schuldenlast;
  • een hoge gemiddelde gezinsgrootte.

 

De situatie verschilt sterk van land tot land, en een brede waaier aan interventies wordt op korte en lange termijn verdergezet.

De situatie vereist dan ook een reeks diverse antwoorden op maat.

 

IN Niger

In Niamey voert Dokters van de Wereld een sensibiliseringsprogramma via een lokale vereniging die thuiswerkende vrouwen zonder toegang tot informatie en beschermingsmateriaal ondersteunt. In het licht van de COVID-19-crisis en de lockdown blijkt in Agadez hoe belangrijk het bestaande programma rond geestelijke gezondheidszorg er eigenlijk is, nu de stress voor migranten in kwetsbare omstandigheden aanzienlijk is toegenomen. De teams hebben innovaties doorgevoerd, zoals individuele consultaties via Skype, groepsgesprekken met respect voor social distancing of telefonische consultaties.

 

IN Burkina Faso

In Burkina Faso worden mobiele klinieken ingezet opdat zorgverleners over voldoende beschermingsmiddelen zouden beschikken en de nodige opleidingen zouden krijgen inzake infectiepreventie en -beheersing. Tezelfdertijd boog Dokters van de Wereld zich over betere hygiëneprotocollen in de zorgcentra die nog steeds werken met triagepunten om vermeende gevallen te identificeren en af te zonderen tijdens de outreachactiviteiten met de mobiele klinieken.

 

IN Mali

In Gao en Menaka heeft Dokters van de Wereld 44 recent aangestelde overheidsmedewerkers opgeleid en uitgerust met beschermingsmaterialen. Zij moeten vermeende COVID-19-patiënten opsporen bij het binnenkomen van de stad.

 

IN Democratische Republiek Congo

In Kinshasa stuurde Dokters van de Wereld haar activiteiten gedeeltelijk bij om infectiepreventie- en beheersing uit te rollen in de gezondheidszorgcentra die steun krijgen van de organisatie in het kader van het programma voor seksuele en reproductieve gezondheid in Kinshasa (het scheiden van patiëntencircuits, het leveren van beschermingsmaterialen voor de medewerkers, het briefen van teams over COVID-19). Verder zet Dokters van de Wereld een pilootproject op voor de vroegtijdige en actieve screening van kwetsbare personen in een poging de morbiditeit en mortaliteit van COVID-19 in twee gezondheidszones van Kinshasa te verlagen.

 

Credits : Ignacio Marín - MdM Spain

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753