Covid-19: KWETSBARE KINDERTIJD IN DRC, BURKINA FASO EN BENIN

In veel landen in Sub-Sahariaans Afrika hebben de verkeersbeperkingen en sluiting van de markten een stijging van de grondstofprijzen veroorzaakt. Ook de toegang tot voedsel voor de armsten is moeilijker geworden. Het bedelen, een belangrijke bron van inkomsten voor veel straatkinderen, wordt ook zwaar getroffen. Deze gemarginaliseerde, gediscrimineerde en afgewezen kinderen worden vaak aan hun eigen lot overgelaten. Door hun benarde leefomstandigheden op straat hebben ze geen toegang tot hygiëne of betrouwbare info over hoe ze zich kunnen beschermen tegen COVID-19. De epidemie straft deze kinderen 2 keer: de toegang tot medische hulp is nog moeilijker, terwijl de discriminatie en stigmatisering tegen hen dreigt toe te nemen.

In Congo, KINSHASA

Om het hoofd te bieden aan de COVID-19 pandemie heeft Dokters van de Wereld samen met haar partners de acties op het terrein aangepast :

 • Preventie om de besmetting van straatkinderen, gezondheidspersoneel of opvoeders te voorkomen. Maar ook om het risico dat zij zelf virusverspreiders zijn te verminderen.
 • Kwalitatieve medische zorg in een zo vroeg mogelijk stadium, waarbij straatkinderen met de grootste risico’s op complicaties worden gedetecteerd en een vrije toegang te verlenen tot zorg.
 • Bescherming en niet-stigmatisering: door het organiseren van noodhuisvesting, met voedsel en psychologische ondersteuning wanneer nodig.

 "In Kinshasa wordt het aantal straatkinderen geschat op 60.000. Met de quarantainemaatregelen werd ons werk rond gezinshereniging en de gezinsbemiddeling stilgelegd. Dat maakte veel kinderen verdrietig en bang. Bovendien hebben ze door hun leefomstandigheden geen toegang tot water & hygiënemaatregelen. Een mondmasker kunnen ze zich niet veroorloven. Wij concentreren ons daarom op de snelle opsporing van verdachte gevallen en doorverwijzing naar een geschikte zorgstructuur.", zegt Augustin Ngoyi, de projectcoördinator van Dokters van de Wereld.

BURKINA FASO

In Burkina Faso is een avondklok ingesteld van 22.00 tot 8.00 uur. En de regering heeft besloten dat alle straatkinderen 's nachts in een centrum moeten worden ondergebracht. Het is de politie die de kinderen doorverwijst naar de centra als er plaats is. Dit is vaak problematisch gezien het gebrek aan accommodatie.

Op het terrein heeft onze partner Keoogo zijn activiteiten aangepast:

 • De dag maraudes gaan door met het sensibiliseren van de gemeenschapsleiders.
 • De nachtmaraudes zijn onderbroken vanwege de avondklok.
 • Groepsactiviteiten voor kinderen zijn opgeschort (discussiegroepen, forumtheater).
 • Voedsel en hygiëne: distributie van voedsel, water en beschermingsmiddelen (zeep, waterjerrycans, maskers, handschoenen, gel, enz.) in opvangcentra en op verschillende plaatsen die door kinderen en jongeren op straat worden bezocht.
 • Sensibilisering van de kinderen.
 • Versterking van het gezondheidsteam in het medisch centrum van Keoogo om nieuwe patiënten te verwelkomen.

In het meisjesdorp:

 • Sensibilisering van meisjes en training over preventieve maatregelen.
 • Vermindering van het aantal personeelsleden dat in contact komt met meisjes.
 • Hygiëne: installatie van handwasinstallaties en levering van hydro-alcoholische gels.
 • Verbetering van de screening en identificatie in de isolatieruimte.
 • Handschoenen, hydro-alcoholische gels en maskers zijn verkrijgbaar in het medisch centrum.

"De avondklok impliceert dat we moeilijker kinderen kunnen bereiken voor sensibilisatie  en detectie van COVID-19 gevallen. Vele kinderen trekken naar de buitenwijken om te ontsnappen aan de politie die daar niet circuleert. Door de prostitutie die nu overdag plaatsvindt zijn sekswerkers minder beschikbaar voor bewustmakings- en beschermingssessies. We hebben intussen verschillenden aanvragen gekregen van jonge straatmeisjes die zich bij ons centrum willen aansluiten.", legt Zampou Lassina uit, Directeur van Operaties in Keoogo.

BENIN

In Benin zijn alle bevestigde gevallen gecentraliseerd in hetzelfde ziekenhuis. Er is geen quarantaine, maar het dragen van maskers is verplicht op openbare plaatsen. Onze partner Terres Rouges heeft beroep gedaan op vrijwillige artsen om de capaciteit van de centra te versterken indien nodig.

Terres Rouges heeft zijn activiteiten aangepast in coördinatie met zijn partners op het terrein:

 • De twee nachtcentra (meisjes en jongens) verwelkomen nu 50% meer jongeren.
 • Bewustmaking  & training van hulpverleners.
 • Bescherming: het opzetten van waterpunten voor het wassen van de handen in de stad.
 • Verbetering van de hygiëne in de opvangstructuren en slaapzalen.
 • Isolatiekamers voor verdachte gevallen.
 • Psychologische ondersteuning van het personeel en de begunstigden.

"We zien een toename van het aantal kinderen op straat en een toename van het geweld. Veel kinderen hebben ook problemen met het vinden van voedsel.", legt Hermann Hessou, coördinator van Terres Rouges in Benin, uit.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753