COVID-19: DOKTERS VAN DE WERELD HELPT 1.300 KWETSBARE MENSEN IN TUNESIË

Dokters van de Wereld: we laten niemand achter 

NOODSITUATIE VOOR MENSEN IN MOEILIJKE LEEFSITUATIES  

In Tunesië zijn de opvangcentra verzadigd, werden de mobiele maraudes opgeschort en is geen sprake meer van voedselbedeling en mobiele zorgdiensten.

Medewerkers & vrijwilligers  die vroeger elke dag contact hadden met mensen die op straat leven, zitten in huisquarantaine.

“Tunesië telt zo’n 1300 migranten uit Sub-saharaans Afrika.  Zij leven in zeer precaire omstandigheden en kunnen zich niet isoleren of beschermen tegen het virus omdat ze in gemeenschappelijke woningen of op straat leven.   Deze risicovolle situatie belemmert thuiszorg en zet de deur open voor besmetting & blootstelling aan het virus.” vertelt Christelle Léon, algemeen coördinator van Dokters van de Wereld in Tunesië.

Dit cijfer komt trouwens bovenop de 300 daklozen, die evenmin in staat zijn om zich te isoleren en te verzorgen.

OP HET TERREIN
  • Dokters van de Wereld organiseert medisch-psycho-sociale consulten, met een speciale psychologische hulplijn via telefoon en video. Indien nodig, staat een arts standby om naar onze zorgcentra te gaan en een zieke patiënt  te onderzoeken.
  • De raadplegingen blijven doorgaan: in Tunis en Médenine zijn ze overgebracht naar plaatsen die gemakkelijker toegankelijk zijn voor onze patiënten en in Sfax worden ze binnen onze kantoren gehouden. 
  • De Tunesische autoriteiten hebben ons toestemming gegeven om overdag mobiele rondes te organiseren. Tijdens die mobiele rondes delen we maaltijden & hygiënekits uit en begeleiden we mensen naar zorgstructuren.  
  • In samenwerking met de Orde der Huisartsen en het Pasteur Instituut lanceert Dokters van de Wereld een opleiding over COVID-19-preventie voor eerstelijnsverzorgers, waaronder ook verloskundigen.
  • We zenden sensibiliseringscampagnes over COVID-19 uit  op online platforms die zeer populair zijn bij de sub-Sahara-gemeenschappen.  De campagnes informeren en bestrijden de vooroordelen  of misverstanden die rondgaan over het virus.
  • Een van onze artsen helpt mee met de medische kliniek van de Samusocial (voor daklozen)
  • Tot slot is er een mobiele kliniek opgezet om Tunis te doorkruisen en langs te gaan op plaatsen waar de meest kwetsbare mensen wonen.
 
MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN VERSTERKT

Dokters van de Wereld benadrukt de urgentie van het opzetten van aangepaste isolatieruimtes voor de kwetsbare bevolking.   Zoniet zal het COVID-19 virus zich verder verspreiden.  
 

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753