Covid-19: DE SITUATIE IN DE DRC

Dr. Mukwege & Dokters van de Wereld strijden in Bukavu tegen COVID-19

 

BUKAVU

Dr. Mukwege's Panzi Ziekenhuis, dat overlevenden van seksueel geweld behandelt, heeft zich gereorganiseerd om gematigde en ernstige COVID-19-patiënten te behandelen. Dr. Mukwege is ook benoemd tot voorzitter van de Gezondheidscommissie voor de bestrijding van COVID-19 in Zuid-Kivu. Dokters van de Wereld, sinds jaar en dag partner van Mukwege, staat ook tijdens de covid-crisis aan zijn zijde.

In het verlengde van het Ebola-werk van Dokters van de Wereld in Bukavu van afgelopen jaar, zijn we actief op 3 niveau’s:

  • Bewustmaking op gemeenschapsniveau om de maatregelen voor handen wassen te versterken, om fysieke afstandsmaatregelen te respecteren en om snel verdachte gevallen te identificeren.
  • Ondersteuning van 100 gezondheidsstructuren (waaronder het Panzi Ziekenhuis) op het vlak van beschermende uitrusting (maskers, handschoenen, ...), geneesmiddelen voor symptomatische behandeling en opleiding van medisch en paramedisch personeel over COVID-19.
  • Ondersteuning van de geestelijke gezondheid, zowel voor het personeel als voor de gezinnen die door de epidemie zijn getroffen. Dit doen we door psychologen en psychosociale assistenten in te zetten.

"Daarnaast is Dokters van de Wereld een jaar geleden gestart met een project om seksueel geweld in de stad Bukavu te voorkomen. Tijdens deze quarantaine zien we een aanzienlijke toename van seksueel geweld,ook tegen kinderen. Onze teams blijven samen met de gemeenschappen en de Beweging van Overlevers van Seksueel Geweld strijden tegen dit geweld en nemen elke vorm van misbruik in het vizier." legt Pilar Martinez, Algemeen Coördinator van DRC, uit.

In een persbericht van 10 april stelt Dr. Denis Mukwege een reeks duidelijke maatregelen voor die zijn aangepast aan de Congolese context :

"Wij bevelen een quarantaine aan voor mensen boven de 60 jaar. Die maatregel beschermt de meest kwetsbare mensen die risico lopen op (fatale) complicaties. We streven ernaar om zoveel mogelijk tests uit te voeren, uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen. Om de besmettingsketen van COVID-19 te doorbreken, is het van essentieel belang dat de hele bevolking een masker draagt buitenshuis. En indien een persoon symptomen vertoont, moet hij of zij het ook binnenshuis dragen.”

“Het testen en screenen zal plaatsvinden op locaties ver van ziekenhuizen en gezondheidscentra, in tenten die vergelijkbaar zijn met die in de Ebolatijd, of in scholen die nu gesloten zijn. Zo voorkomen we dat onze ziekenhuizen besmettingshaarden worden. »

Patiëntenzorg

"Het spreekt voor zich dat onze ziekenhuizen ondanks deze pandemie veilige zorg moeten blijven verlenen aan patiënten en ook andere ziekten moeten blijven behandelen. Ernstige gevallen (van COVID-19-besmetting) worden overgebracht naar het Provinciaal Algemeen Referentieziekenhuis of het Algemeen Referentieziekenhuis van Panzi.  Deze ziekenhuizen hebben de meeste capaciteit op vlak van beademingsapparaten & zuurstoftoediening.  Enkel patiënten met complicaties worden doorverwezen naar deze referentieziekenhuizen. »

UVIRA

Sinds 1 april voert Dokters van de Wereld een nieuw project uit om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren in 5 gezondheidsinstellingen in Uvira, op de grens met Burundi. Uvira wordt geconfronteerd met massale toestroom van ontheemden uit een zone van zeer intense gemeenschapsconflicten in Zuid-Kivu: de Hauts Plateaux.

Naast deze context van conflict en epidemie heeft zich op 17 april 2020 een natuurramp voorgedaan met zeer zware overstromingen die geleid hebben tot de dood van 30 mensen en meer dan 3200 dakloze gezinnen. Samen met andere humanitaire partners zijn onze teams ter plaatse met medische hulp en zijn we gestart met het herstel van de  gezondheidsstructuren om de toegang tot de zorg zo snel mogelijk te herstellen.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753