Colombia: Dokters van de Wereld veroordeelt het geweld tegen de burgerbevolking en roept op tot dialoog

Colombia is al een week lang in de ban van protest. De Colombiaanse regering had immers een relanceplan voorgesteld om de economische nasleep van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Toen de voorgestelde belastinghervormingen protest oogstten bij de bevolking, trok de regering haar voorstel weer in, waarna een nieuwe golf van gewelddadige manifestaties ontstond met het oog op een hervorming van de gezondheidszorg, tegen de stijgende brandstofprijzen en voor hogere minimumlonen.

 

Hoewel de manifestaties grotendeels vreedzaam verliepen, doken op sociale media en in de pers videobeelden op, waarop te zien is dat veiligheidstroepen dodelijke wapens gebruiken tegen de manifestanten. De Colombiaanse ombudsdienst maakt gewag van minstens 24 doden en meer dan 800 gewonden als gevolg van het geweld.

Dokters van de Wereld veroordeelt het politiegeweld en de verdrukking en militarisering van een groot deel van het land in een poging het burgerprotest in de kiem te smoren. In dat verband wijst de organisatie op het grondwettelijk recht om te manifesteren en het belang van het respect voor de mensenrechten.

We vragen de Colombiaanse regering om een dialoog op gang te brengen, zodat overal in het land een einde kan worden gemaakt aan het geweld en naar het einde van het protest kan worden toegewerkt. We herinneren ook aan de plicht van regeringstroepen om de mensenrechten van de burgers te respecteren. Tot slot willen we het optreden van gewapende troepen tegen de burgerbevolking en het gebruik van geweld tegen de manifestanten ten stelligste veroordelen en erop wijzen dat sociale mobilisatie een democratisch basisrecht is.

Colombia gaat al meer dan 50 jaar gebukt onder geweld, en daar moet dringend een einde aan komen.

Foto : (c) Reuters

Over Dokters van de Wereld in Colombia:

Dokters van de Wereld is al sinds 1987 actief in Colombia, waar de organisatie primaire en seksuele en reproductieve gezondheidszorg biedt aan bevolkingsgroepen die het slachtoffer werden van gewapende conflicten.

Dokters van de Wereld biedt hulp als antwoord op de humanitaire noodsituaties veroorzaakt door het aanhoudende geweld en waakt tegelijk over de gezondheid van migranten uit Venezuela. Daarnaast voert de organisatie preventiecampagnes rond gendergerelateerd geweld en bieden onze teams verzorging aan de slachtoffers ervan.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753