Belgische overheid roept Dokters van de Wereld te hulp voor noodhulpprogramma in Jemen.

België maakt 8,6 miljoen euro vrij voor de humanitaire crisis in Jemen.  Dokters van de Wereld is één van de organisaties die door de Belgische overheid werd uitgekozen om de hulpverlening in Jemen te intensifiëren en krijgt 2,2 miljoen budget om een medisch & mentaal urgentieplan uit te bouwen. Stéphane Heymans, Directeur Operaties van Dokters van de Wereld, geeft tekst en uitleg

Waarom dit extra urgentieplan voor Jemen?

Heymans: “Jemen zit in één van de meest ernstige crisissen ter wereld.  Na meer dan 3 jaar van conflict, ligt het land op apengaten: de helft van de hospitaalstructuren staat op non-actief of is vernield.  Zij die nog actief zijn, kampen met tekorten aan medicijnen en medisch personeel.   Het verlamde zorgsysteem leidt dan weer tot een verhoogde mortaliteit en epidemieën van cholera en difterie.  De bevolking is bovendien ernstig verzwakt door een gebrek aan voedsel: naar schatting 7,5 miljoen mensen hebben nood aan voedselhulp & 2,9 miljoen mensen kampen met acute ondervoeding.”

Blijkbaar ligt niet enkel het zorgsysteem maar ook de mentale gezondheid van het land plat?

Heymans: Oorlog heeft een vernietigende impact op de mentale gezondheid van een samenleving.  De meerderheid van de Jemenieten werd en wordt blootgesteld aan trauma, geweld, stress en andere oorlogsgerelateerde incidenten.  Het probleem is dat Jemen kampt met een structureel tekort aan psychische zorgdiensten & gespecialiseerde mentale hulpverlening.  Er is een tekort aan geschoold personeel en slechts een fractie van de medische hulpverleners integreert mentale hulpverlening in hun werk. Er is in het land sowieso een gebrek aan kennis over psychische ziektes gerelateerd aan conflict & oorlog.

Oorlog heeft een vernietigende impact op de mentale gezondheid van een samenleving. 

Welke bevolkingsgroepen lijden het meest onder deze totaalcrisis?

Heymans: Meisjes en vrouwen in Jemen worden sowieso geconfronteerd met ongelijkheid & discriminatie waardoor toegang tot bijvoorbeeld medische basisdiensten moeilijker is.  Tegelijk zijn het net vrouwen en kinderen die het gros uitmaken van de ontheemde bevolking.   Zoals wel vaker worden vrouwen en jonge meisjes disproportioneel vaak geconfronteerd worden met Gender Based Violence zoals seksueel geweld, gedwongen (kind)huwelijken, familiaal geweld, psychologisch geweld en dat allemaal in een context van gebrekkige toegang tot seksuele gezondheid.

Wat doet Dokters van de Wereld om deze situatie te verbeteren?

Heymans: We zijn sowieso al actief in Jemen.  Dat is een voordeel want het betekent dat we niet alles van nul moeten opbouwen.  Met de nieuwe middelen zullen we ons richten op de absolute essentie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen sterven? Dat zullen we doen door ons te focussen op het versterken van de basiszorg voor de bevolking, inclusief mentale gezondheid en nutritionele programma’s. In totaal zullen we naar schatting rechtstreeks 104.000 mensen helpen.  Hierbij leggen we een extra focus op kinderen onder vijf (18% van de bevolking) en vrouwen die ontheemd zijn of bij gastgezinnen verblijven.  Maar ook de rest van de bevolking zal bij onze diensten terechtkunnen.

Met de nieuwe middelen zullen we ons richten op de absolute essentie: hoe kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen sterven?

Hoe zal de hulpinterventie er concreet uitzien?

We zullen inzetten op het versterken van de zorgcentra met curatieve consultaties, mentale hulpverlening en consultaties die gerelateerd zijn aan seksuele gezondheid & seksueel geweld. Die consultaties zullen gratis zijn, om de drempel zo laag mogelijk te houden.  Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat de zorgcentra onder handen worden genomen en bevoorraad worden met medicatie, medisch materiaal en personeel: allemaal dingen waar een nijpend tekort aan is.  Samenwerking zit in het DNA van Dokters van de Wereld: dat betekent dat we partnerships zullen aangaan met de bestaande zorgcentra, nationale, internationale, lokale organisaties en het Ministerie voor Gezondheid.  We zullen investeren in opleidingen van het personeel zodat ook na ons vertrek er een duurzaam zorgmodel blijft bestaan.

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753