Activiteiten van Dokters van de Wereld in coronatijden Wat doen we waar in België?

Dokters van de Wereld werkt elke dag met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving: daklozen, gezinnen die op straat leven, en mensen die omwille van hun statuut worden uitgesloten van de reguliere zorg. De organisatie heeft de Belgische projecten intussen gereorganiseerd om het hoofd te bieden aan de meest acute en dringende noden. Een overzicht.

De humanitaire hub

Om een te grote toestroom (en besmetting) te vermijden zijn een aantal diensten in de hub op een lager pitje gezet.  Het medische luik werd daarentegen uitgebreid en wordt wordt volledig gecoördineerd door Dokters van de Wereld. 

Update 7 april: omdat veel mensen op straat niet weten waarheen, zal de hub zich vanaf 24 maart ook openstellen voor dakloze mensen in Brussel op zoek naar medische hulp. Concreet is er een triageruimte ingericht waar niet-covid en (vermoedelijke) covid-patiënten worden gescheiden. Dokters van de Wereld doet de opvolging van de (vermoedelijke) covid-patiënten en neemt de medische opvolging van alle niet-covid-patiënten op zich. 

(c) kristof vadino

dakloze aan mcdonalds (c) kristof vadino

De winteropvangcentra voor daklozen.

Dokters van de Wereld is aanwezig met medische teams voor de dakloze bewoners van de opvangcentra.  Ernstige gevallen worden gehospitaliseerd of worden in de hier voor ingerichte isolatieruimtes ondergebracht. 

!Nieuw: ziekenboeg voor verzwakte daklozen in Antwerpen

In Antwerpen start Dokters van de Wereld in samenwerking met Stad Antwerpen & het CAW een ziekenboeg op om verzwakte daklozen op te vangen. “Het gaat over een 24 op 24 opvang waar Antwerpse niet-covid-daklozen terecht kunnen voor onderdak, maaltijden en medische zorg.” In totaal voorzien we  een maximumcapaciteit 24 kamers. Dokters van de Wereld coördineert het medische luik in samenwerking met de partners. 

!Nieuw: medische permanentie voor daklozen in Bergen 

In Bergen (Mons) gaat Dokters van de Wereld van start met een medische permanentie in een dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen.  Dat doen we in samenwerking met de lokale 'Relais Santé' en dankzij de inzet van een vrijwillig arts. Eenzelfde initiatief zit in opstartfase in La Louvière. 

(c) kristof vadino

(c) kristof vadino

Outreach : mobiele teams en de Medibus op openbare plaatsen in Brussel

De medibus in Brussel rijdt in normale tijden drie maal per week uit. Dit is nu gereduceerd tot 2 maal per week aan het Zuidstation & het Noordstation. Er wordt extra ingezet op ‘maraudes’, mobiele teams die door de stations, parken en straat trekken met informatie en flyers over hoe zich te beschermen tegen corona. “De meest kwetsbare groepen in onze samenleving worden moeilijker bereikt door de mainstream media. Door in te zetten op maraudes en informatie willen we hen sensibiliseren over hoe ze besmetting kunnen voorkomen.”

De zorgcentra in Antwerpen en Brussel

De 2 permanente zorgcentra van Dokters van de Wereld blijven operationeel, maar focussen zich op essentiële zorg: doorverwijzingen naar specialisten, psychlogische consults of het tandartskabinet zijn tijdelijk opgeschort. De zorgcentra blijven open voor de verzorging van niet-covid-patiënten met chronische aandoeningen via telefonische intakes, afspraken in de zorgcentra met onze huisartsen en verlening van voorschriften (al dan niet telefonisch)

Kustantennes: fysieke & telefonische consultaties in Zeebrugge, Brugge & Oostende 

Dokters van de Wereld is al jaren actief aan de Vlaamse kust en dat blijven we in COVID-tijden.  Samen met de vrijwilligers zorgen we ervoor dat mensen die in heel precaire situaties leven, toegang blijven hebben tot zorg.  Dat gaat over dak- en thuislozen, transmigranten, sekswerkers en mensen in grote armoede of zonder sociaal netwerk. In Brugge organiseren we samen met het Inloopcentrum t'SAS van het CAW telefonische medische consultaties voor de daklozen en mensen in armoede zonder toegang tot zorg.  In Oostende organiseren we een wekelijkse fysieke consultatie met onze artsen en verpleegkundigen.  Daarnaast blijven we telefonisch beschikbaar voor medische ondersteuning.  In Zeebrugge tenslotte, zijn onze artsen beschikbaar voor telefonische consultaties en staat er elke week een verpleegkundige klaar aan de kerk & pastorie van Pastoor Fernand om consultaties aan te bieden. 

Nood aan vrijwilligers

Omdat de vrijwilligers die een aandoening hebben waardoor ze tot de risicogroep behoren of 65 jaar of ouder zijn niet mogen werken in de Belgische projecten, is Dokters van de Wereld op zoek naar medische profielen die bereid zijn te werken in één van de projecten hierboven. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks mailen naar engagement@doktersvandewereld.be

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753