Levensverzekeringen

EEN Levensverzkering om op een "andere" manier over te dragen

De levensverzekering is een spaarovereenkomst die u toelaat een kapitaal op te bouwen op uw eigen ritme. Dokters van de Wereld kan de begunstigde zijn van zo’n levensverzekering.

Wat is een levensverzekering?

Hoe werkt dit?

wat is een levensverzekering ?

De levensverzekering bestaat erin het leven of overlijden van een persoon te verzekeren.

De levensverzekering kan de vorm van een spaarovereenkomst aannemen die u toelaat een kapitaal op te bouwen op uw eigen ritme.
U kunt Dokters van de Wereld België laten genieten van uw levensverzekering tijdens uw leven of onze vereniging aanduiden als begunstigde bij uw overlijden.

Op deze manier kunt u uw vrijgevigheid voortzetten. Dit zal rechtstreeks ten goede komen aan de meest kwetsbare mensen.
Banken, verzekeraars of andere financiële instellingen stellen verschillende formules voor, aangepast aan uw behoeften.
 

Hoe sluit U een levensverzekering af?

U ondertekent een contract op eigen naam. In dit contract duidt u Dokters van de Wereld aan als begunstigde. Indien u al een contract heeft, kan u dit laten wijzigen door in het contract Dokters van de Wereld aan te duiden als begunstigde.
 

GOED OM TE WETEN

Wij raden u aan om het bestaan van uw contract met referentie op te nemen in uw testament, evenals de contactgegevens van uw kredietinstelling. U kunt steeds de clausule betreffende de begunstigde veranderen zolang er niets ondertekend is tussen de ondertekenaar en de begunstigde in het bijzijn van de verzekeraar.

Zodra uw contract van start gaat, zijn er drie opties mogelijk:

  • Het spaargeld gebruiken: u bent volledig vrij om gedurende uw leven een deel of het geheel van uw spaargeld te gebruiken, indien u dat wenst.
  • Het contract overdragen aan Dokters van de Wereld tijdens uw leven. Men spreekt hier over een gedeeltelijk of volledig afkoop van het contract. U geeft instructies aan de financiële instelling zodat de opbrengst van de levensverzekering wordt gestort aan Dokters van de Wereld.
  • U laat Dokters van de Wereld mee genieten van uw contract bij overlijden: het kapitaal met interest wordt direct gestort aan Dokters van de Wereld. Dit kapitaal wordt niet bij de successie gerekend.

 

Meer informatie

 

Contact

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u onze gratis brochure over legaten en testamenten te ontvangen?
Neem contact op met Camille, ze zal u met plezier en in alle discretie verder helpen.

Camille Danneels

Telefoon : 02 225 43 62
GSM : 0486 54 60 22
Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753