Fondsen

Garandeer duurzaam engagement met een fonds

Uw erfenis doneren aan een goed doel? Kinderspel als u een fonds opricht. Zo kent uw betrokkenheid en solidariteit geen grenzen meer.

Welk soort fonds?

welk soort fonds ?
Welk project, welk thema, welke doelstellingen?

De oprichters die aan de basis liggen van een fonds, bepalen zelf welke problematiek ze willen aanpakken, zolang die aansluit bij de doelstellingen van de Koning Boudewijnstichting.

En de naam?

Het fonds draagt in principe de naam van de oprichter(s). Dat kan jouw familienaam of eigennaam zijn, maar evengoed de naam van de doelstelling of missie die aan de basis van je fonds ligt, van iemand die je dierbaar is, van een eigendom, etc. of simpelweg verwijzen naar de specifieke maatschappelijke of humanitaire doelen die je wil ondersteunen of welke thematiek je precies wil aanpakken.

De looptijd? 

Een fonds op naam wordt binnen de Koning Boudewijnstichting opgericht voor onbeperkte duur of voor een bepaalde duur. Alle bepalingen aangaande het doel, de naam, de duur en andere bijzondere bestuursvoorwaarden van een fonds op naam worden opgenomen in een oprichtingsakte of in een oprichtingsovereenkomst.

Hoe werkt dit?

Hoe werkt dit?
 

Indien u een fonds wenst op te richten ten voordele van Dokters van de Wereld, kan u zich richten tot de Koning Boudewijnstichting. Het fonds op naam, dat op die manier wordt gecreëerd en beheerd door de KBS, ten voordele van Dokters van de Wereld, kan uw uiting van filantropie alleen maar vergemakkelijken en versterken:

  • door de te nemen stappen gemakkelijker te maken;
  • door gebruik te maken van de ervaring en de expertise van de Koning Boudewijnstichting;
  • door u al de garanties op continuïteit, duurzaamheid en efficiëntie te verzekeren;
  • door u te begeleiden in de keuze van uw doelstellingen, procedures, keuzes, enz.;
  • door u een goed beheer van uw erfenis te garanderen.

Interesse? Neem gerust contact op met het Filantropisch Centrum van de Koning Boudewijnstichtingwww.kbs-frb.be, e-mail: filantropie@kbs-frb.be of T: +32 (0)2 549 02 31.

 

Meer informatie

 

Contact

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u onze gratis brochure over legaten en testamenten te ontvangen?
Neem contact op met Camille, ze zal u met plezier en in alle discretie verder helpen.

Camille Danneels

Telefoon : 02 225 43 62
GSM : 0486 54 60 22
Email : legaten@doktersvandewereld.be

 

Camille

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753