3 maand Dokters van de Wereld & COVID-19 in het buitenland : We laten niemand achter!

Hoe strijden en streden we afgelopen weken tegen COVID-19 in onze internationale projecten? Ook in het buitenland zetten onze teams alles op alles om onze patiënten te beschermen tegen het virus. 

Hoe strijden en streden we afgelopen weken tegen COVID-19 in onze internationale projecten? Ook in het buitenland zetten onze teams alles op alles om onze patiënten te beschermen tegen het virus.  We focusten afgelopen maanden op preventie & sensibilisering:  we lichtten onze patiënten in over hoe ze zich tegen het virus konden beschermen.  Dat deden we met directe gesprekken, maar we organiseerden ook workshops voor health professionals of organiseerden radiocampagnes.

We gingen ook in gesprek met community leaders om de strijd aan te binden tegen discriminatie & fake news in tijden van corona: zo leidt de epidemie voor straatkinderen in Burkina Faso tot extra stigmatisering & gaan in Congo heel wat foute geruchten rond over de ziekte.

Een andere belangrijke pijler tijdens deze epidemie bestaat uit psychologische ondersteuning van ons personeel,onze partners en onze patiënten.  Voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingen die vastzitten in deplorabele kampen in Kroatië of overlevers van seksueel geweld in Oost-Congo  is dit virus immers een extra klap in het gezicht. 

Naast al die dingen zijn we natuurlijk ook gewoon onze patiënten blijven verzorgen:  op sommige plekken verhoogden we de intensiteit van onze consultaties, we deelden duizenden hygiëne- en maaltijdkits uit en  bouwden quarantainecentra en noodhuisvesting uit.

de situatie in de balkanlanden

in Bosnie

De teams van Dokters van de Wereld bleven actief in 6 kampen aan de grens van Bosnië & Kroatië.  Daar overleven momenteel 6000 vluchtelingen.  We versterkten onze eerstelijns psychologische consultaties en voerden in mei alleen al net geen 700 consultaties uit.   

 • In elk kamp werden 'mental health and psychological support corners' ingericht, met projectoren en schermen waarop we ontspannings- en meditatiesvideo’s toonden.
 • We organiseerden virtuele individuele therapiesessies tussen patiënt & psycholoog,  in aanwezigheid van een cultureel bemiddelaar.
 • We maakten een  speciale Facebook-pagina (Minds on the Move), met nuttige informatie over geestelijke gezondheid in verschillende talen en met  ontspanningsoefeningen gemaakt door onze teams.

"De  kampen waar we werken zijn zodanig overbevolkt dat er buiten tenten voor gezinnen zijn neergeplant.  Er moeten dringen quarantainegebieden opgezet worden voor verdachte gevallen”, vertelt Anne Barthès, hoofd van de Balkanmissies bij Dokters van de Wereld.  

6
VLUCHTELINGENKAMPEN
679
CONSULTATIES
IN MEI 2020
Un soignant prenant la température d'un enfant
In Kroatië

In het asielzoekerscentrum van Zagreb voor 380 personen is Dokters van de Wereld al jaren verantwoordelijk voor de medische hulp.  De medische zorg werd tijdens de corona-epidemie verdergezet en we versterkten de psychologische ondersteuning.

Intussen zit ook Kroatië in de exit-fase.  De sensibiliserings-en preventieactiviteiten worden verdergezet tijdens de exit-fase.  Dat is nodig want recent nog zagen we een toename van het aantal mensen dat in quarantaine werd geplaatst,   wat een logistieke uitdaging betekende voor Dokters van de Wereld.  Deze toename is  trouwens het gevolg van nieuwe immigratiegolven van mensen die Kroatië willen verlaten en vastzitten aan de grens.

Romaproject

Te midden van de gezondheidscrisis heeft Dokters van de Wereld een preventieprogramma rond COVID-19 gestart onder de Roma-bevolking in verschillende kampen op het platteland in het noorden van Kroatië.

COVID-19 IN CONGO

Une patiente à l'hopital de Panzi
Bukavu

Het Panzi-ziekenhuis van Dr. Mukwege behandelt overlevers van seksueel geweld.  Dokters van de Wereld is al jarenlang de medische partner van het ziekenhuis van de Nobelprijswinnaar. 

Het ziekenhuis werd gereorganiseerd om  gematigde en ernstige gevallen van COVID-19 te op te vangen en te behandelen. Dr. Mukwege is ook benoemd tot voorzitter van de Gezondheidscommissie voor de bestrijding van COVID-19 in Zuid-Kivu.

  In het verlengde van het Ebola-werk van Dokters van de Wereld in Bukavu afgelopen jaar, zijn we actief op 3 niveau’s:

  • bewustmaking op gemeenschapsniveau om de maatregelen voor handen wassen te versterken, om fysieke afstandsmaatregelen te respecteren en om snel verdachte gevallen te identificeren.
  • Ondersteuning van 100 gezondheidsstructuren (waaronder het Panzi Ziekenhuis) op het vlak van beschermende uitrusting (maskers, handschoenen, ...), geneesmiddelen voor symptomatische behandeling en opleiding van medisch en paramedisch personeel over COVID-19.
  • Het ontkrachten van foutieve geruchten over COVID-19
  • Ondersteuning van de geestelijke gezondheid, zowel voor het personeel als voor de gezinnen die door de epidemie zijn getroffen. Dit doen we door psychologen en psychosociale assistenten in te zetten.

  "Daarnaast is Dokters van de Wereld een jaar geleden gestart met een project om seksueel geweld in de stad Bukavu te voorkomen. Tijdens deze quarantaine zien we een aanzienlijke toename van seksueel geweld,ook tegen kinderen. Onze teams blijven samen met de gemeenschappen en de Beweging van Overlevers van Seksueel Geweld strijden tegen dit geweld en nemen elke vorm van misbruik in het vizier." legt Pilar Martinez, Algemeen Coördinator van DRC, uit.

   

  Uvira: Epidemie, conflict en overstromingen

  Sinds 1 april voert Dokters van de Wereld een nieuw project uit om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren in 5 gezondheidsinstellingen in Uvira, op de grens met Burundi. Uvira wordt geconfronteerd met massale toestroom van ontheemden uit een zone van zeer intense gemeenschapsconflicten in Zuid-Kivu: de Hauts Plateaux.

  Naast deze context van conflict en epidemie heeft zich op 17 april 2020 een natuurramp voorgedaan met zeer zware overstromingen met de dood van 30 mensen en meer dan 3200 dakloze gezinnen tot gevolg. Samen met andere humanitaire partners zijn onze teams ter plekke met medische hulp en zijn we gestart met het herstel van de gezondheidsstructuren.

  STRAATKINDEREN HELPEN

  IN CONGO, BENIN EN BURKINA FASO

  Enfants en situation de rue

  In veel landen in Sub-Sahariaans Afrika heeft de COVID-19-epidemie de vele straatkinderen dubbel gestraft: de toegang tot medische hulp & voedsel is nog moeilijker geworden, terwijl de discriminatie en stigmatisering tegen hen dreigt toe te nemen. Dokters van de Wereld verhoogde haar interventies in Ouagadougou, Kinshasa en Cotonou.

  Kinshasa met onze partner REEJER

  Om de pandemie van Covid19 het hoofd te bieden, hebben we samen met onze partners onze acties aangepast om  de naar schatting 60.000  straatkinderen in de Congolese hoofdstad te helpen.

  • Preventie: Samen met onze partners identificeerden we 226 kindersites. De bezoeken aan deze locaties zorgen ervoor dat we de kinderen naar de noodopvang en voedseldistributiepunten kunnen brengen
  • Er worden 5290 maaltijden per dag uitgedeeld aan straatkinderen met of zonder dak boven het hoofd
  • We verlenen medische zorg en  identificeren straatkinderen met een risico op complicaties. Aan alle kinderen verlenen we een gratis  toegang tot zorg.
  • Psychologische zorg: drie psychologen zijn door Dokters van de Wereld gedetacheerd om voor de kinderen te zorgen en vier andere psychologen hebben de mobiele teams versterkt.
  • Opleiding van gezondheidswerkers en psychologen: 18 gezondheidswerkers en hygiënisten zijn opgeleid.
  • Niet-stigmatisering bevorderen door bewustmaking via gemeenschapsleiders. 
  • Accommodatie: Na de opening van twee complementaire centra kan Dokters van de Wereld nu nog eens 500 kinderen opvangen, waardoor het aantal kinderen dat dagelijks wordt opgevangen op 780 komt. Maar dit is nog steeds onvoldoende. Dokters van de Wereld en onze partners blijven zich inzetten voor deze kwestie.
   
  5.290
  MAALTIJDEN
  per dag
  780
  OPGEVANGEN KINDEREN
  per dag
  Un enfant au Niger
  Burkina Faso, i.s.m met onze partner Keoogo

  In het veld werd onze partner Keoogo geconfronteerd met een gebrek aan quarantainecapaciteit en een gebrek aan toegang tot voedsel voor de straatkinderen. Samen pasten we onze activiteiten aan:

  • Reorganisatie van de avondmaraudes en dagactiviteiten om de kinderen te kunnen bereiken op de nieuwe COVID-19-plaatsen waar ze werden ondergebracht:
   • Er werden bewustmakingssessies gehouden voor kinderen die verblijven in een gebouw dat ter beschikking werd gesteld door de lokale overheden
   • Vrouwelijke leiders werden opgeleid om op hun beurt andere vrouwen te sensibiliseren om de stigmatisering van straatkinderen tegen te gaan.
   • Het gezondheidsteam van het medisch centrum in Keoogo is versterkt om meer kinderen te kunnen opvangen.

  Enkele cijfers, tussen 1 en 31 mei:

  347
  CONSULTATIES
  waarvan 224 voor meisjes
  2.800
  VOEDSELKITS UITGEDEELD
  met 2 maaltijden
  835
  OVERNACHTINGEN
  voor dakloze meisjes met hun baby
  204
  OVERNACHTINGEN
  Voor dakloze jongens
  1.000
  MONDMASKERS UITGEDEELD
  5
  WASPUNTEN GEÏNSTALLEERD

  In Benin met Terres Rouges

  Ook onze partner Terres Rouges heeft haar activiteiten naar straatkinderen toe aangepast in het licht van de Corona-crisis

  • De twee nachtcentra (meisjes en jongens) moesten noodmaatregelen nemen om 50% meer jongeren op te vangen.
  • Er werden bewustmakingssessies over beschermingsmaatregelen gehouden met leiders van beroepsopleidingsworkshops en jonge collega-hulpverleners.
  • Er werden waterpunten geïnstalleerd voor het wassen van de handen in de stad.
  • De hygiëne in de opvangstructuren en de slaapzalen is versterkt.
  • Er zijn isolatieruimtes ingericht voor verdachte gevallen.
  • Er is psychologische ondersteuning voor het personeel en de patiënten

  Terres Rouges heeft zijn infrastructuur uitgebreid waardoor elke nacht  20 extra kinderen  worden opvangen. Hierdoor hebben nu 58 kinderen een veilig onderkomen,  waarvan 38 jongens en 20 meisjes.

  COVID-19 in Agadez, Niger

  de situatie in niger

  "Dokters van de Wereld staat al jaren aan de zij van migranten in Niger. Dat blijven we doen tijdens de COVID-crisis: we bieden medische en psychologische zorg en sensibiliseren hen over hoe ze besmetting & verspreiding van het virus kunnen voorkomen.  Daarnaast doen we ook inspanningen voor de lokale bevolking. We ondersteunen mee de boodschappen van de overheid en de lokale leiders van de gemeenschappen.” vertelt Soumaila Maiga Ibrahim, algemeen coördinator van de missie van Dokters van de Wereld in Niger.  

  Agadez

  Zorg gericht op migranten:

  Dokters van de Wereld biedt gezondheidszorg aan voor migranten die vanuit uit Algerije of Libië Agadez binnenkomen en verplicht in quarantaine worden gezet.

  In de dag- en nachtcentra  & in de getto's waar de migranten wonen blijven we medische en psychische zorg verlenen.

  De lokale bevolking:

  • Bewustmaking: Dokters van de Wereld ondersteunt het ministerie van Volksgezondheid door het maken  van affiches en het versturen van berichten die op de radio worden uitgezonden. We organiseren ook mobiele bioscoopsessies waarin de preventieve maatregelen worden toegelicht.
  • Training van gemeenschapsleiders over preventie & stressmanagement
  • Psychologische eerste hulp: training voor operationele teams en professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg. In totaal werden 44 mensen opgeleid (20 mannen en 24 vrouwen).
  • Hulplijn met psychologen voor telefonische debriefings in getto's en gemeenschappen
  • Dokters van heeft ook een partnerschap ontwikkeld met lokale verenigingen om belangrijke boodschappen te versterken via lokale radiostations:
  Niamey

  Er zijn individuele beschermingskits uitgedeeld:

  • Zo kregen 1.011 jonge meisjes en huishoudhulpen beschermingsmateriaal
  • Er werden zowel handwasapparaten als zeep uitgedeeld
  COVID-19 au Mali

  La situation in mali

  Mali  heeft zeer vroeg preventieve maatregelen genomen om COVID-19 aan te pakken.

  In Gao, net als in Menaka, heeft Dokters van de Wereld de zorgstructuren, de bevolking en de gezondheidswerkers gesensibiliseerd & mee beschermd tegen het virus :

  • Opleiding van gezondheidswerkers.
  • Opleiding van de traditionele vroedvrouwen 
  • Opleiding van  18 gezondheidswerkers over de preventie, de controle en het beheer van VIDOC-19.
  • Gezondheidscentra uitgerust met een groot aantal handwasapparaten en ontsmettingsmiddelen.
  • Onze Mobiele Teams zetten hun activiteiten voort in gebieden die afgelegen liggen van de zorgcentra

   

  Médibus à Tunis

  de situatie in tunesië

  Snel na het uitbreken van de epidemie waren de opvangcentra  snel verzadigd, werden mobiele maraudes, voedseldistributie en de mobiele zorgdiensten opgeschort. Dokters van de Wereld heeft daarom extra activiteiten uitgebouwd om zo’n 1300 migranten maar ook honderden daklozen in nood te helpen.

  Veel mensen leven in zeer harde omstandigheden tijdens deze gezondheidscrisis - we schatten het aantal migranten van subsaharaanse afkomst op 1.300. Ze hebben geen toegang tot essentiële diensten en kunnen zichzelf niet isoleren omdat ze in gemeenschappelijke woningen wonen. Dit laat geen zorg thuis toe en bevordert een snelle besmetting", vertelt Christelle Léon, algemeen coördinator van de missie van Dokters van de Wereld in Tunesië.

  • Dokters van de Wereld organiseerde per telefoon en video medisch-psycho-sociale hotlines, met een speciale psychologische hulplijn. Indien nodig was er  een arts beschikbaar voor medische consultaties
  • Sinds 21 maart tot 3 mei vonden 750 consultaties plaats
  • In samenwerking met een reeks partners organiseerden we opleidingen  over de preventie van COVID-19, gericht op eerstelijnsgezondheidswerkers, waaronder verloskundigen. Tussen 21 maart en 3 mei werden 144 gezondheidswerkers opgeleid.
  • Sensibiliseringsspots rond COVID-19, gefilmd door ons team, werden uitgezonden op online platforms
  • De Tunesische autoriteiten hebben toestemming gegeven om overdag mobiele teams uit te sturen om patiënten te ontmoeten. Met deze mobiele rondes konden we  maaltijden en hygiënekits uitdelen. 
  • We bezorgden  geneesmiddelen aan mensen  die in een precaire behuizing in quarantaine zaten
  • Tot slot reisde een mobiele kliniek door heel Groot-Tunesië naar plekken waar de meest kwetsbare mensen wonen.

   

  Vanaf het begin van de gezondheidscrisis hielden we een aantal principes in het achterhoofd:

  • de verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers & patiënten te beschermen
  • de verantwoordelijkheid het virus niet te verspreiden maar integendeel in te dijken
  • de noodzaak om de vastgestelde regels te respecteren in de landen waar we ingrijpen
  • en ervoor te zorgen dat we onze ‘gewone’ zorgactiviteiten konden blijven uitoefenen.

   

  Bidons d'eau à Agadez

  Contacteer ons

  Dokters van de wereld

  Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

   

  Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
  +32 (0) 2 225 43 00
  info@doktersvandewereld.be

   

  BTW: BE 0460.162.753