Mensen onderweg of op de vlucht

Mentale zorg voor mensen onderweg in Bosnië-Herzegovina

Bosnië en Herzegovina

Mentale hulpverlening in 4 kampen

11.933
deelnames aan groepstherapeutische activiteiten
3.154
individuele consultaties
1.153
psychiatrische consultaties voorzien
533
rondes op outreach-locaties buiten de kampen

De situatie

 

DE SITUATIE

 

De Westelijke Balkan is al 5 jaar in toenemende mate een belangrijke reisroute voor vluchtelingen en migranten die de Europese Unie willen bereiken. In 2022 doorkruisten meer dan 192.000 vluchtelingen en migranten de Balkanroute, dat is een stijging met 60% in vergelijking met het jaar daarvoor. 27.429  mensen probeerden via  Bosnië-Herzegovina het buurland Kroatië te bereiken of om zo verder te reizen naar andere Europese landen. 

De meerderheid van de migranten verblijft  in officiële opvangcentra en komen voornamelijk uit Afghanistan, Syrië, Pakistan, Bangladesh en Burundi. Zij zijn bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel, geweld en uitbuiting.Een deel van de migranten kampeert bovendien buiten de opvangcentra. Dit stelt hen bloot aan nog grotere risico’s, ook op het vlak van mentale gezondheid.

De migratieproblematiek in Bosnië-Herzegovina vindt plaats binnen een complexe economische en politieke context.Beiden hebben een impact op de algehele toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in het land.  

78,87 jaar
gemiddelde levensverwachting in Bosnië-Herzegovina
81 jaar in België
0.858
Menselijke ontwikkelingsindex
0,896 in België
53e
op de wereldranglijst
van de 191 landen
familie

Wat wij doen

Wat wij doen

Veel van de migranten die we zien kampen met mentale problemen. Die ontstaan door een combinatie van bijvoorbeeld traumatische ervaringen, verlies van naasten, uitbuiting, lichamelijke klachten, slechte leefomstandigheden, geweld en pushbacks, armoede, discriminatie en een beperkte toegang tot medische zorg.

Pas aangekomen migranten kampen overwegend met angstsymptomen, terwijl migranten die al een tijd aan de grens verblijven en meerdere mislukte oversteekpogingen naar Kroatië achter de rug hebben,  beduidend vaker kampen met depressie of apathie. 

Dokters van de Wereld verleent daarom uitgebreide en multidisciplinaire mentale hulpverlening door middel van:

Creatieve en psycho-educatieve groepsactiviteiten

Door gebruik te maken van laagdrempelige groepsactiviteiten zoals schilderen of tekenen komen kampbewoners vaak voor het eerst in contact met onze werking.  We werken samen aan een vertrouwensband, het herwinnen van een gevoel van eigenwaarde en het destigmatiseren van geestelijke gezondheidsproblemen. Vaak werken we rond thema’s zoals eenzaamheid, woede of middelengebruik.  De groepssessies vormen zo mee een introductie tot individuele psychologische counseling.

 

Individuele psychologische begeleiding 

Onze patiënten kunnen onze teams rechtstreeks contacteren of krijgen individuele begeleiding na een verwijzing door één van onze  partners, naasten of tijdens een deelname aan onze psychosociale sensibiliseringssessies. Hier worden ze individueel opgevolgd door een psycholoog, samen met een culturele bemiddelaar.µ

Individuele psychiatrische consulten

Soms kampen migranten met ernstiger mentale problemen.  Dat kan gaan over angststoornissen, depressie, psychose, Posttraumatisch Stressyndroom (PTSS) of de consumptie van psychoactieve middelen.  Deze mensen worden intensief door ons begeleid.  Dat doen we via een interdisciplinaire aanpak die psychiatrische hulp, farmacotherapie en gespreksstherapie combineert.

 

Gespecialiseerde programma’s voor mensen met druggebruik

Hoewel de sociale en culturele beschermingsrol ervoor zorgt dat middelengebruik binnen migrantengemeenschappen minder vaak voorkomt, zorgen bijvoorbeeld de extreme leefomstandigheden en opgelopen trauma’s soms toch tot een toevlucht in psycho-actieve middelen.  Voor deze mensen hebben we een apart programma ontwikkeld, waarbij we de patiënt omkaderen met gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulpverlening, groeps- en informatiesessies.

Outreach: mentale hulpverlening buiten de kampen 

In samenwerking met onze partners trekt ons mobiel team met een psycholoog en cultureel bemiddelaar naar migranten die leven buiten de officiële kampen. We bieden psychologische eerste hulp aan en doen aan crisisinterventies voor migranten die net een gedwongen pushbacks achter de rug hebben.  Ons eerste doel bij aankomst:  het stabiliseren van de acute toestand en het voorkomen van langetermijngevolgen op mentaal vlak.  Ten slotte identificeert ons mobiel team mentaal kwetsbare mensen die gespecialiseerde zorg of accommodatie nodig hebben.

 

Opleidingen rond mentale gezondheid voor eerstelijnswerkers

Eerstelijnswerkers die met vluchtelingen en migranten werken beginnen vaak aan hun opdracht zonder adequate voorbereiding van de mentale impact van hun werk.  Ze worden geconfronteerd met vele noden, zijn   getuige van groot menselijk lijden en kampen met een groot verwantwoordelijkheidsgevoel.  Door middel van trainingen biedt MdM basiskennis rond o.a psychologische eerstehulp, stressmanagement en preventie van burnout.  

huilend meisje wordt getroost door werknemer doktrs van de wereld

Help mee

Geef mee

Doe een gift

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753