Verpleegkundige in een noodopvangcentrumments d’urgence

Het Winterplan van Dokters van de Wereld-België in Brussel bestaat erin om elk jaar in de winter (van november tot april) in de noodopvangcentra medische avondconsultaties te organiseren.

Met het Winterplan willen we de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de mensen die 's winters in de Brusselse noodopvangcentra opgevangen worden.

Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we:

Psychiaters

Dokters van de Wereld wil doorheen al haar verschillende projecten, voor een kwetsbaar publiek dat van gezondheidszorg verstoken blijft, de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren. We willen de toegang openen en vooral continu verzekeren, voornamelijk door de patiënt te reïntegreren in het reguliere zorgsysteem.   

Arts (m/v/x) Humanitaire HUB

Sinds de zomer van 2017 baart het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation ons zorgen. In eerste instantie waren me met onze Medibus en vliegende ploegen verpleegkundigen aanwezig in het park. Eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (Oxfam, AZG, het Rode Kruis, het burgertplatform en Vluchtelingen-werk Vlaanderen) een medische urgentiepost geopend om het gebrek aan adekwate medische structuur in de sector op te vangen. Dit was de start van de humanitaire HUB. 

Vroedvrouwen Humanitaire HUB (m/v/x)

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753