Public Health / Health Systems Economics Assistant

EU Aid Volunteers, Wat is dat? 

Het EU Aid Volunteers initiatief brengt Europese vrijwilligers en organisaties vanuit verschillende landen samen door praktische steun te bieden aan de humanitaire hulp. Ze biedt hulp in de versterking van het lokale vermogen en bij de gemeenschappen geraakt door humanitaire rampen. Dankzij dit initiatief zijn er 4000 Europese burgers die de kans krijgen om binnen de humanitaire sector te werken en gemeenschappen geraakt door crisissen te helpen. 

Expert Volksgezondheid

EU Aid Volunteers, Wat is dat? 

Het EU Aid Volunteers initiatief brengt Europese vrijwilligers en organisaties vanuit verschillende landen samen door praktische steun te bieden aan de humanitaire hulp. Ze biedt hulp in de versterking van het lokale vermogen en bij de gemeenschappen geraakt door humanitaire rampen. Dankzij dit initiatief zijn er 4000 Europese burgers die de kans krijgen om binnen de humanitaire sector te werken en gemeenschappen geraakt door crisissen te helpen. 

Vrijwillige Psychologen of Psychotherapeuten COZO

In 2008 en 2009 opende DvW resp. in Brussel en Antwerpen een Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) voor mensen die moeilijk toegang krijgen tot degelijke medische zorg. Het team van het COZO oriënteert mensen naar het reguliere gezondheidssysteem. Wanneer dit onmogelijk lijkt, of in dringende gevallen, biedt DvW zelf medische en psychologische consultaties.

Het merendeel van de patiënten zijn mensen met een onzeker verblijfsstatuut, en onvoldoende bestaansmiddelen.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753