Health Director (v/m/x)

Onder de supervisie van de Algemeen Directeur, leid je de Directie Gezondheid van Dokters van de Wereld. Je dient de missie door de projecten te ondersteunen via je expertise in Public Health en door de kwaliteit van de gezondheidspraktijken te behouden. . Je implementeert en verdedigt de kwaliteit van de gezondheid en een visie van ‘public health’ voor de toegang tot zorg voor iedereen, door middel van het sturen van een pluridisciplinair gezondheidsteam, en dit door de visie, missies en waarden van de organisatie te respecten.

Oproep voor vrijwillige (huis)artsen - Brusselse Projecten

In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen toegang tot zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen.

Zo blijft het aantal daklozen of slecht gehuisveste mensen in Brussel jaar na jaar toenemen. Jaarrond staat Dokters van de Wereld in voor onder andere het medische luik van de opvangcentra waar daklozen gehuisvest worden.

Verpleegkundige (m/v/x) Humanitaire HUB

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

Artsen COZO (v/m/x)

Wij zijn op zoek naar vrijwillige artsen voor onze Brusselse zorgcentra om gratis medische consultaties te verzorgen voor mensen die in België van zorg uitgesloten zijn. Het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) onthaalt en verzorgt deze patiënten en verwijst hen door naar het reguliere zorgcircuit. Onze patiënten zijn over het algemeen mensen die slecht of op een onregelmatige manier gehuisvest zijn, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, enz. 

Arts (m/v/x) Humanitaire HUB

Sinds de zomer van 2017 baart het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation ons zorgen. In eerste instantie waren me met onze Medibus en vliegende ploegen verpleegkundigen aanwezig in het park. Eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (Oxfam, AZG, het Rode Kruis, het burgertplatform en Vluchtelingen-werk Vlaanderen) een medische urgentiepost geopend om het gebrek aan adekwate medische structuur in de sector op te vangen. Dit was de start van de humanitaire HUB. 

Oproep voor vrijwilligers: De Herstelopvang in Antwerpen

Dokters van de Wereld heeft de afgelopen maand een herstelopvang opgericht in samenwerking met de stad Antwerpen, CAW, OCMW en het zorgteam voor kwetsbare daklozen in Antwerpen.

De bedoeling is om 24 uur opvang te bieden voor medisch kwetsbare daklozen. Mensen die in principe thuiszorg zouden krijgen maar dat nu niet kunnen krijgen.

Wie zoeken we?

Dokters van de Wereld zoekt medisch geschoolde vrijwilligers:

Medisch:

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753