Medical Focal Point Wallonië (v/m/x)

In Wallonië is Dokters van de Wereld op verschillende fronten actief:

  • La Louvière: medische consultaties door vrijwilligers voor een kwetsbaar publiek en de Medibus;
  • Colfontaine: de Medibus;
  • Namen: medische consultaties door vrijwilligers voor een kwetsbaar publiek.

Onder toezicht van de programmacoördinator verzeker je als medisch aanspreekpunt de medische programma's voor Wallonië. Je kijkt toe op de kwaliteit ervan en begeleidt de vrijwilligersploegen. Zo help je mee te verzorgen, getuigen en pleiten voor een universele medische dekking.

Medical focal point Noodopvangcentra (v/m/x)

NOODOPVANGCENTRA

Het aantal daklozen en slecht gehuisvesten in Brussel blijft stijgen. Elk jaar wordt van november tot april noodopvang georganiseerd: het Winterplan. Het wordt zowel regionaal als federaal georganiseerd. Sinds 2019 kan na de winteropvang een deel van de opvangplaatsen gedurende het hele jaar openblijven. Nu is er een overgangsperiode waarin de bestaande tijdelijke opvangplaatsen omgevormd worden naar permanente opvangplaatsen het jaar rond.  

Medisch aanspreekpunt voor Humanitaire HUB

Het medisch aanspreekpunt van de HUB waakt over de kwaliteit en het naleven van de  protocols voor de organisatie van de medische activiteiten en werkt in nauw overleg met de coördinatieploeg van de HUB. Samen houden zij toezicht op het team van vrijwilligers van Dokters van de Wereld België en het goed verloop van de medische consultaties.    

De vrijwilligers van Dokters van de Wereld België bij de medische consultaties zijn artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en onthaalmedewerkers.

Verpleegkundige (m/v/x) Humanitaire HUB

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

Arts (m/v/x) Humanitaire HUB

Sinds de zomer van 2017 baart het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation ons zorgen. In eerste instantie waren me met onze Medibus en vliegende ploegen verpleegkundigen aanwezig in het park. Eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (Oxfam, AZG, het Rode Kruis, het burgertplatform en Vluchtelingen-werk Vlaanderen) een medische urgentiepost geopend om het gebrek aan adekwate medische structuur in de sector op te vangen. Dit was de start van de humanitaire HUB. 

Health Director

THE ESSENTIALS

Doctors of the World is an international medical development NGO which is part of an international network. We provide medical assistance to vulnerable groups in Belgium and the rest of the world.

We aim for universal health coverage where every person has access to care, without barriers (financial, cultural, geographic, etc.).

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753