Schenking

Draag de erfenisrechten over aan Dokters van de Wereld

Bij een schenking geeft een persoon tijdens zijn leven onherroepelijk de rechten of het eigendom van onroerend goed aan een andere persoon of organisatie. Dokters van de Wereld kan de begunstigde van zo’n schenking zijn en dit op verschillende manieren.

NULTARIEF VOOR SCHENKEN EN NALATEN AAN GOEDE DOELEN IN VLAANDEREN VANAF 1 JULI 2021! 

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenk- en erfbelastingen voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter, ook de fiscale regeling rond duo-legaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Meer informatie vindt u in dit artikel.

Wat is een schenking?

Wat is een schenking?

 

De schenking moet gebeuren voor je overlijden en kan de vorm aannemen van een roerend of onroerend goed, geld, een handelsfonds, effecten, een vordering of elk ander voorwerp van waarde. Enkel bepaalde verenigingen die bevoegd zijn om legaten te ontvangen, zoals Dokters van de Wereld, kunnen hiervan genieten.

Volgens de wet moet de schenking gebeuren bij authentieke akte voor een notaris, via een handgift of in de vorm van een indirecte schenking.

Authentieke akte voor een notaris

De schenking van onroerende goederen moet verplicht het voorwerp uitmaken van een notariële akte. Deze notariële akte moet worden geregistreerd en de begunstigde moet schenkingsrechten betalen.

Handgift

In het kader van een handgift worden de roerende goederen zonder formaliteit van de ene aan de andere gegeven. De goederen die in aanmerking moeten worden genomen voor deze schenking zijn geld, juwelen, antiek, etc. Voor de handgiften geldt geen registratieplicht en zijn er bijgevolg geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

Indirecte schenking

Ook voor indirecte schenkingen via bankoverschrijving geldt geen registratieplicht en zijn er dus geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

Drie soorten schenkingen

drie soorten schenkingen
authentieke akte voor een notaris

De schenking van onroerende goederen moet verplicht het voorwerp uitmaken van een notariële akte. Deze notariële akte moet worden geregistreerd en de begunstigde moet schenkingsrechten betalen.

handgift

In het kader van een handgift worden de roerende goederen zonder formaliteit van de ene aan de andere gegeven. De goederen die in aanmerking moeten worden genomen voor deze schenking zijn geld, juwelen, antiek, etc. Voor de handgiften geldt geen registratieplicht en zijn er bijgevolg geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

indirecte schenking

Ook voor indirecte schenkingen via bankoverschrijving geldt geen registratieplicht en zijn er dus geen schenkingsrechten verschuldigd. Als ze echter wel ter registratie worden aangeboden, zullen schenkingsrechten gevorderd worden.

Hoe werkt dit?

Hoe werkt dit?

 

In geval van schenking met notariële akte in het bijzijn van een notaris, wordt een schenkingsakte opgesteld door de notaris. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Dokters van de Wereld. Indien deze akte wordt goedgekeurd, wordt een definitieve akte opgesteld door de notaris.

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem contact op met Camille indien u meer informatie wenst over schekingen.
Ze beantwoordt met plezier en in alle discretie uw vragen.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

 

Camille

Neem contact met ons op

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753