11770
consultaties in onze vaste zorgcentra & antennes in 2019
4.186
patiënten kwamen in 2019 langs in onze zorgcentra & antennes
21,1%
van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens of lijdt onder sociale uitsluiting

Context


waarom dit project

 

Een groot aantal mensen in België leeft in moeilijke omstandigheden, aan de rand van de samenleving of onder de armoedegrens. In zo’n gevallen zijn doktersbezoeken vaak het eerste waarop bespaard wordt. Op die manier komen ze in een vicieuze cirkel terecht waarin toegang tot zorg via het reguliere zorgsysteem alsmaar moeilijker wordt.

Onze COZO

wat doen we

 

Centrum voor onthaal, zorg en oriëntatie (COZO)

 

In onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo)  kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.

Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

Brussel

Het COZO in Brussel houdt zich voornamelijk bezig met sociale assistentie, we begeleiden er mensen die naar ons zijn doorverwezen en hulp nodig hebben om opnieuw te integreren in het reguliere gezondheidssysteem. Deze mensen komen in het COZO terecht via andere projecten van Dokters van de Wereld in Brussel, zoals het Winterplan, de Medibus of de medische wachtpost Athena waar we intensief mee samenwerken. Tijdens dit lange proces van herintegratie kunnen patiënten bij ons terecht voor basiszorg, doorverwezen worden naar één van onze specialisten of voor psychologische begeleiding.

In totaal kwamen in 2019 805 mensen langs in ons Brussels zorgcentrum en voerden we 3492 medische, sociale of psychologische consultaties uit. 

Antwerpen

 

In Antwerpen kunnen patiënten die het financieel moeilijk hebben, geen papieren hebben of uitgesloten zijn van het Belgisch zorgsysteem terecht op ons kabinet bij een sociale assistent die hen een luisterend oor biedt en hen helpt om opnieuw in het reguliere zorgsysteem te integreren. Intussen kunnen ze ook rekenen op medische zorg, psychologische hulp of indien nodig doorverwezen worden naar een specialist of ziekenhuis, al dan niet met tolk.

In totaal kwamen in 2019 1239 mensen langs in ons Antwerps zorgcentrum en voerden we 5185 medische, sociale of psychologische consultaties uit. 

 

In ons medisch kabinet is een patiënt met dikke muts en jas op consultatie bij een arts van Dokters van de Wereld. De arts noteert dingen op een blad en zit naar de lens gericht.

Zorgantennes

Zorgantennes

Naast onze COZO's in Brussel en Antwerpen, zijn we aanwezig in nog drie andere Belgische steden waar we de bestaande diensten ondersteunen. Hoewel ze oorspronkelijk bedoeld waren om  specifieke doelgroepen op te vangen, kunnen onze zorgeenheden op deze locaties dienen voor iedereen die geen toegang heeft tot gezondheidszorg.

La Louvière

In La Louvière bestaat de groep mensen in kwetsbare situaties vooral uit Belgen die geen toegang meer hebben tot het zorgsysteem. Onze teams ondersteunen de centra van het OCMW om hun inwoners opnieuw in het gewone zorgsysteem te integreren. In afwachting hiervan bieden we hen de mogelijkheid om op consultatie te komen en geven we hen de medicatie waar ze vaak niet het budget voor hebben.  In 2019 voerden we in La Louvière 474 consultaties uit. 

OOstende

In Oostende kan je onze zorgantenne terugvinden in de gebouwen van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk). Onze vrijwilligers ondersteunen elke donderdagvoormiddag de mensen van het CAW met medische en psychologische consultaties. In eerste instantie richtte de antenne zich op transitmigranten die naar Engeland willen gaan. Intussen verzorgen we in de antenne ook mensen die in armoede leven, daklozen, mensen zonder papieren of mutualiteit. In 2019 voerden onze vrijwillige artsen 387 consultati.es uit in de Oostendse antenne: dat is een wekelijks gemiddelde van 7 patiënten

NAMEN

In Namen ondersteunen we de talrijke verenigingen die er actief zijn. Onze medische en sociale consultaties richten zich op mensen die op zich wel recht hebben op medische zorg, maar daar in de praktijk niet in slagen. Dat gaat bijvoorbeeld over personen die net uit de gevangenis zijn ontslaan.  Met 137 consultaties in 2019 is dit een kleinschalig maar uiterst waardevol project van Dokters van de Wereld. 

BRUGGE

In Brugge is Dokters van de Wereld opgestart in het inloophuis van Vereniging ’t Sas (samenwerking tussen CAW, OCMW en Stad Brugge). Het inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met verminderde welzijnskansen. Onder hen vinden velen moeilijk hun weg naar de reguliere gezondheidszorg omwille van (chronische) dakloosheid, psychische problemen, administratieve drempels, e.a.

Met deze antennepost willen we de drempel naar noodzakelijke medische zorg verlagen voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Zij kunnen elke vrijdagvoormiddag terecht in de antennepost bij een arts of verpleegkundige. 2019 was het opstartjaar in Brugge.  In totaal voerden we 29 consultaties uit. 

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help mensen die in België geen toegang hebben tot zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753