10.000
jaarlijkse consultaties in onze vaste zorgcentra (medisch, sociaal, psychologisch)
4.000
ontmoetingen per jaar
21,1%
van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens of lijdt onder sociale uitsluiting

Context


waarom dit project

 

Een groot aantal mensen in België leeft in moeilijke omstandigheden, aan de rand van de samenleving of onder de armoedegrens. In zo’n gevallen zijn doktersbezoeken vaak het eerste waarop bespaard wordt. Op die manier komen ze in een vicieuze cirkel terecht waarin toegang tot zorg via het reguliere zorgsysteem alsmaar moeilijker wordt.

Onze COZO

wat doen we

 

Centrum voor onthaal, zorg en oriëntatie (COZO)

 

Op deze plekken kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.

Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

Brussel

 

Het COZO in Brussel houdt zich voornamelijk bezig met sociale assistentie, we begeleiden er mensen die naar ons zijn doorverwezen en hulp nodig hebben om opnieuw te integreren in het reguliere gezondheidssysteem. Deze mensen komen in het COZO terecht via andere projecten van Dokters van de Wereld in Brussel, zoals het Winterplan, de Medibus of de medische wachtpost Athena waar we intensief mee samenwerken. Tijdens dit lange proces van herintegratie kunnen patiënten bij ons terecht voor basiszorg, doorverwezen worden naar één van onze specialisten of voor psychologische begeleiding.

 

NIEUW: zorguitstel bij de brusselaars bestrijden in integraal zorgcentrum

 

Om het stijgend zorguitstel bij de gewone Belgen aan te pakken, heeft Dokters van de Wereld in Molenbeek een zorgcentrum opgericht.  Hier kunnen alle gewone Brusselaars terecht voor algemene geneeskunde, kinesitherapie, paramedische en sociale zorg.  In 2018 verzorgden we zo op maandelijkse basis gemiddeld zo’n 350 mensen.  Minstens 60% van hen was aangesloten bij een gewone mutualiteit maar had toch moeite om de zorgeindjes aaneen te knopen.

Antwerpen

 

In Antwerpen kunnen patiënten die het financieel moeilijk hebben, terecht op ons kabinet bij een sociale assistent die hen een luisterend oor biedt en hen helpt om opnieuw in het reguliere zorgsysteem te integreren. Intussen kunnen ze ook rekenen op medische zorg, psychologische hulp of indien nodig doorverwezen worden naar een specialist of ziekenhuis, al dan niet met tolk.

In ons medisch kabinet is een patiënt met dikke muts en jas op consultatie bij een arts van Dokters van de Wereld. De arts noteert dingen op een blad en zit naar de lens gericht.

Zorgantennes

Zorgantennes

Naast onze COZO's in Brussel en Antwerpen, zijn we aanwezig in nog drie andere Belgische steden waar we de bestaande diensten ondersteunen. Hoewel ze oorspronkelijk bedoeld waren om  specifieke doelgroepen op te vangen, kunnen onze zorgeenheden op deze locaties dienen voor iedereen die geen toegang heeft tot gezondheidszorg.

La Louvière

In La Louvière bestaat de groep mensen in kwetsbare situaties vooral uit Belgen die geen toegang meer hebben tot het zorgsysteem. Onze teams ondersteunen de centra van het OCMW om hun inwoners opnieuw in het gewone zorgsysteem te integreren. In afwachting hiervan bieden we hen de mogelijkheid om op consultatie te komen en geven we hen de medicatie waar ze vaak niet het budget voor hebben.

OOstende

In Oostende kan je onze zorgantenne terugvinden in de gebouwen van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk). Onze vrijwilligers ondersteunen de mensen van het CAW met medische en psychologische consultaties. In eerste instantie richtte de antenne zich op transitmigranten die naar Engeland willen gaan. Intussen verzorgen we in de antenne ook mensen die in armoede leven, daklozen, mensen zonder papieren of mutualiteit.

NAMEN

In Namen ondersteunen we de talrijke verenigingen die er actief zijn. Onze medische en sociale consultaties richten zich op mensen die op zich wel recht hebben op medische zorg, maar daar in de praktijk niet in slagen. Dat gaat bijvoorbeeld over personen die net uit de gevangenis zijn ontslaan.

BRUGGE

In Brugge is Dokters van de Wereld opgestart in het inloophuis van Vereniging ’t Sas (samenwerking tussen CAW, OCMW en Stad Brugge). Het inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met verminderde welzijnskansen. Onder hen vinden velen moeilijk hun weg naar de reguliere gezondheidszorg omwille van (chronische) dakloosheid, psychische problemen, administratieve drempels, e.a.

Met deze antennepost willen we de drempel naar noodzakelijke medische zorg verlagen voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Zij kunnen elke vrijdagvoormiddag terecht in de antennepost bij een arts of verpleegkundige.

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help mensen die in België geen toegang hebben tot zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753