Context


Waarom dit project

 

In de Democratische Republiek Congo leven heel wat kansarme kinderen en jongeren op straat. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar hun situatie is vaak het resultaat van een familiale breuk of van geweld.

De hoofdstad Kinshasa telt de meeste straatkinderen. Er leven naar schatting tussen de 30 en 50.000 kansarme kinderen en jongeren op straat, die voor hun levensonderhoud moeten teruggrijpen naar bedelarij, prostitutie of delinquentie. In die omstandigheden is het risico op geweld, seksuele uitbuiting en meer algemeen de schending van hun rechten bijzonder groot.

59,1
levensverwachting
81 jaar in België
0,435
Indice de développement humain
0,896 en Belgique
176e
plaats op de wereldranglijst
van de 188 landen
En République Démocratique du Congo, une jeune fille et une petite fille.

Acties


Wat doen we

 

Dokters van de Wereld werkt er samen met REEJER (Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue). Met diverse concrete acties willen ze de kinderen in Kinshasa vooral beschermen.

Dokters van de Wereld steunt sinds 2018 de Congolese partnerorganisatie REEJER (Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue). Deze organisatie vecht  al jaren voor de bescherming, gelijke kansen en  autonomie van straatkinderen.

Vorig jaar hielpen we zo 1465 kinderen en jongeren, van opvang, onderwijs, medische zorg, preventie van seksueel geweld, vorming, familiehereniging tot en met sensibilisering.  Speciale aandacht wordt gegeven aan de bescherming en autonomie van minderjarige meisjes, voor wie een leven op straat extra (seksuele) risico’s met zich meebrengt.

Naast de specifieke acties voor de kinderen wordt er ook werk gemaakt van een betere naleving van de rechten van de kinderen en de preventie van geweld binnen familiale en gemeenschapsstructuren (wijken, clubs, centra enz.).

Bovendien worden er advocacy-acties gevoerd bij de lokale instellingen en autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke toegang krijgen tot basisdiensten (bescherming, gezondheid, huisvesting, onderwijs).

Help mee

Geef mee

Doe een gift om kinderen in Kinshasa te steunen

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753