Context


Wat we doen

In België leven naar schatting 50.000 mensen op straat of in erbarmelijke levensomstandigheden. In Brussel alleen al liep dit aantal in 2018 tot 4187 daklozen. Daar komt nog een groot aantal mensen bij die wel nog een dak boven het hoofd hebben maar die ook tussen de mazen van de bestaande zorgstructuur glippen om verschillende redenen: door een gebrek aan vertrouwen in het systeem, isolement, geldproblemen of gewoon omdat er in hun omgeving geen huisdokters of zorgstructuren beschikbaar zijn.

Door mobiele teams in te zetten, kunnen we mensen in nood bereiken die zich zelf moeilijk of niet kunnen verplaatsen.

Brussel

7260
contacten per jaar
82%
Medibus Brussel
18%
Medibus Charleroi & Colfontaine

wat doen we

 

de Medibus in brussel

Met de Medibus, een kabinet op wielen, trekken we sinds 2013 naar mensen in nood die uit de boot van het zorgsysteem vallen of niet in staat zijn zelf in onze zorgcentra te raken.

Onze mobilhome, omgebouwd tot consultatie- en gespreksruimte, doet drie avonden per week met een team vrijwilligers een toer in Brussel, langs metro- en treinstations en kraakpanden. De vrijwilligers verwelkomen iedereen die komt aankloppen bij de bus: dat zijn vooral daklozenmensen zonder papierendruggebruikers en sekswerkers. Vaak gaat het om mensen bij wie de band met het zorgsysteem volledig is doorgeknipt.

Iedereen krijgt van de onthaalmedewerker een warm drankje en een hygiënekit en kan er terecht voor een luisterend oor. In de bus zelf ontvangt een verpleegster patiënten die basiszorg nodig hebben. Andere leden van het team doen intussen de ronde in de buurt om contact te maken met de meest kwetsbare en geïsoleerde mensen en na te gaan of zij hulp nodig hebben. Naargelang hun noden, begeleiden we mensen naar onze zorgcentra of verwijzen hen door naar andere diensten voor sociale, medische of andere opvolging.

De Medibus is ten slotte ook een ontmoetingsplek waar druggebruikers welkom zijn, zonder vooroordelen. Ze kunnen er hun gebruikte spuiten inleveren, steriel injectiemateriaal verkrijgen en informatie bekomen over hoe ze gezondheidsrisico’s verbonden aan intraveneus druggebruik zoveel mogelijk kunnen inperken.  

Henegouwen

Medibus Henegouwen & Colfontaine
1207
contacten in 2018
85,9
dokters voor 100.000 patiënten in Henegouwen
DE Medibus IN HENEGOUWEN & Colfontaine

In 2017 lanceerde Dokters van de Wereld de eerste Medibus in Henegouwen. Net als zijn grote broertje in Brussel gaat ook dit mobiele team op zoek naar geïsoleerde mensen bij wie de band met het zorgsysteem is doorgeknipt en voor wie het niet evident is om zich te verplaatsen.

De Medibus was in het begin vooral actief in de omgeving van Charleroi (regio Heppignies, Gilly en Marchienne-au-Pont) in samenwerking met lokale partners als Entre 2 Wallonie, Le Comptoir, het Asbl Sida-IST Charleroi Mons, Relais Santé de Charleroi en het OCMW van Charleroi.

In 2018 werden de activiteiten uitgebreid naar de gemeente Colfontaine, waar onze teams samenwerken met lokale diensten en de Waalse tegenhanger van het OCMW. 

In Charleroi richten we ons op een divers publiek dat varieert van Belgen in grote armoede, sekswerkers, druggebruikers & daklozen 

In Colfontaine is de Medibus meer gericht op Belgen in grote precariteit 

In de Medibus kan iedereen terecht voor paramedische zorg. Elke partner brengt zijn eigen expertise aan: dat gaat van verpleegkundige zorg tot sneltesten voor HIV, hepatis C en syfilis. Wie wil kan er ook steriele injectienaalden verkrijgen. Indien nodig kunnen we onze patiënten doorverwijzen naar medische, sociale of juridische centra.

La Louvière

De medibus in La Louvière 

Dokters van de Wereld is al jaren actief met een zorgantenne in La Louvière.  Gezien het toenemend aantal kwetsbare mensen besloten Dokters van de Wereld en het OCMW van La Louvière in 2019 de antenne aan te vullen met een zorgbus. Sinds 18 mei rijdt die elke zaterdagnamiddag rond in de stad.

De Médibus is een mobiele medische voorziening die actief is met een vrijwilligersteam en waar mensen kunnen langskomen, hun tijd nemen, en een kopje koffie drinken. In La Louvière kan de medibus rekenen op een team van 14 vrijwilligers, onthaal- en verplegend personeel.  De Medibus maakt het mogelijk om zo dicht mogelijk bij de mensen te staan die van het systeem zijn uitgesloten, om naar hen te luisteren, een band op te bouwen om aan hun gezondheidsbehoeften te voldoen en hen te begeleiden naar bestaande instellingen.

 

Steun ons

Steun ons

Ik doe een gift om kwetsbare mensen in België te steunen

Participatie

Ik zet me actief in voor Dokters van de Wereld

Informatie

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753