België
Mensen aan de rand van de samenleving

Zal de regering migranten zonder papieren laten sterven?

De levensloop van migranten zonder papieren zit vol geweld. Geweld tegen mensen die hier al 5, 10, of soms al 20 jaar wonen, en aan wie de staat zelfs de meest elementaire basisrechten ontzegt. Geweld door economische uitbuiting in een hele reeks sectoren.  Geweld door de chronische angst te leven zonder perspectief.  Geweld door het stigmatiserend discours waarbij ze worden voorgesteld als criminelen. En geweld tegenover de kinderen, die hier werden geboren maar geen rechten hebben. 

 

De afgelopen tien jaar werden de mogelijkheden om legaal in België te verblijven veelvuldig beperkt.  Hierdoor nam de groep mensen zonder rechten en papieren steeds grotere proporties aan en  zitten tienduizenden mensen klem in deze situatie.  Door een cynische electorale berekening worden hun levens afgewogen tegen de politieke gevolgen moest men deze impasse durven doorbreken. Vanuit diezelfde electorale houding kiest de regering er voor 20 miljoen euro te investeren in het terugkeerbeleid.  

Intussen telt de petitie ‘We Are Belgium Too’ al meer dan 25.000 handtekeningen.  Het academisch personeel van de ULB en de VUB heeft zich openlijk uitgesproken voor een regularisatie... De mensen zonder papieren vragen om een objectivering in de toekenning van een verblijfsvergunning, via duidelijke criteria, op een manier die duurzaam is ingeschreven in de wet en toegepast wordt door een onafhankelijke commissie. Dit is noch buitensporig noch onoverkomelijk.

En? Niets. De staat zwijgt. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie zet zich in ervoor te zorgen dat deze mensen een toekomst hebben in hun land van herkomst. Wij noemen dat cynisch.

Geconfronteerd met de barre levensomstandigheden en het gebrek aan vooruitzichten hebben de migranten zonder papieren besloten hun leven op het spel te zetten... Sinds 23 mei zijn enkele honderden van hen in hongerstaking gegaan.

De geschiedenis heeft aangetoond dat hun strijd niet zal ophouden. Integendeel, de campagnes, acties en mobilisaties van de afgelopen maanden worden voortgezet. Zolang de regering niet de politieke moed heeft om een koerswijziging nemen, blijft de vastberadenheid van de migranten zonder papieren toenemen.

Wij - verenigingen, vakbonden, burgers, activisten - zullen hun eisen tot regularisatie blijven steunen op basis van duidelijke criteria, die permanent in de wetgeving worden opgenomen en door een onafhankelijke commissie worden geanalyseerd.

Zal de regering eindelijk de rechtvaardige en noodzakelijke maatregelen nemen die wij al zo vele jaren eisen? Of blijft ze vastzitten in een logica  dat sommige levens minder waard zijn dan andere?

 

Foto : Kristof Vadino

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753