België
Mensen aan de rand van de samenleving

Waarom is een organisatie als Dokters van de Wereld nodig in belgië?

België staat internationaal bekend om zijn degelijke, toegankelijke, kwalitatieve en robuuste zorgsysteem. Maar voor wie buiten de norm valt, niet over een comfortabel inkomen beschikt of niet de juiste papieren heeft, is toegang tot zorg vaak onmogelijk. Totdat Dokters van de Wereld tussenkomt.

DE MODALE BELG

Voor wie in ons land tot de laagste inkomens behoort of geen diploma heeft, is een bezoek aan een arts steeds minder evident. Uit cijfers blijkt dat het aantal Belgen met een laag inkomen dat niet meer aan zorg raakt, is verdubbeld.

consultation médicale
discussion entre une volontaire et une personne sans-abri
DAKLOOS IN BELGIË

Er zijn geen officiële statistieken over het aantal daklozen in België, maar hun aantal wordt geschat op ongeveer 50.000. Daklozen hebben veel problemen om aan zorg te raken en dat terwijl ze zich in vergelijking met de modale Belg in een veel slechtere gezondheid bevinden: door het leven op straat, slechte voeding, onaangepaste kledij en stress lijden ze bovengemiddeld vaak aan mentale en fysieke problemen zoals depressie, slapeloosheid, huidaandoeningen of luchtweginfecties. Toch heeft 7 op 10 geen huisarts, worden thuisloze mensen geconfronteerd met zorgweigering omdat ze geen verzekering hebben of hebben ze de moed noch het budget om hun weg te vinden in het zorgsysteem.

HET AANTAL MENSEN DAT ZONDER WETTIG VERBLIJF LEEFT

in België is moeilijk in te schatten. Dat komt omdat ze letterlijk onder de radar leven. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen wier asielaanvraag geweigerd werd, zich niet hebben aangemeld of over vluchtelingen die op doorreis zijn in ons land. Mensen zonder papieren hebben in ons land zeer weinig rechten, maar het recht op medische hulp is één van hen. Toch is het voor deze doelgroep zeer moeilijk om aan zorg te raken: de procedures zijn zeer ingewikkeld, elk OCMW interpreteert de regels anders en er zijn zoveel administratieve hindernissen dat op het eind van de rit 80 tot 90% van de mensen zonder papieren nooit tot bij een arts raakt.

personne sans papiers discutant avec des médecins
Jeune femme devant le Medibus
DRUGGEBRUIKERS EN SEKSWERKERS WORDEN DOOR DE HUIDIGE REPRESSIEVE WETGEVING

gedwongen om te werken in clandestiene, onhygiënische en soms gevaarlijke omstandigheden of gebruiken schadelijke middelen. Hierdoor lopen injecterende druggebruikers bijvoorbeeld veel meer kans om besmet te worden door Hepatitis C en lopen sekswerkers meer kans op SOA’s en (seksueel) geweld. Dokters van de Wereld laat zich ondersteunen door stapels wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat preventieve ‘outreach’- projecten cruciaal zijn bij de begeleiding van zowel druggebruikers als sekswerkers.

VROUWEN IN KWETSBARE SITUATIES

Wie als vrouw of meisje dakloos is, in armoede leeft of op de vlucht is, draagt specifieke kwetsbaarheden met zich mee. De kans op seksueel geweld is groter, er is sprake van menstruatie-armoede en een gebrekkige toegang tot seksuele en reproductieve zorg. Daarom integreren wij in al onze projecten een specifieke focus op vrouwen en meisjes. We beschikken niet enkel over vroedvrouwen en gynaecologen, maar zorgen er ook voor dat elke vrouw in onze projecten toegang krijgt tot menstruatiekits, prenatale zorg en contraceptie. Daarnaast voeren we samen met onze partners pleidooi om de rechten van sekswerkers te beschermen en seksueel geweld beter te detecteren en te begeleiden.

discussion entre une assistante sociale et une jeune femme

WAT DOEN WE?

que faison-nous - schéma

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753