België
Mensen aan de rand van de samenleving

Ribaucare, welzijns- en gezondheidscentrum in Sint-Jans-Molenbeek bestaat 1 jaar tijd: al 12.000 consultaties hebben plaats gevonden

Ribaucare, het eerste geïntegreerde welzijns- en gezondheidscentrum (GWGC) in Sint-Jans-Molenbeek, viert zijn eerste werkjaar. In het traditioneel versnipperde landschap van de Brusselse hulpverlening biedt dit unieke project integrale begeleiding aan kwetsbare mensen. Sinds de opening vonden er ongeveer 12.000 medische, maatschappelijke, psychologische en juridische consultaties plaats. De 55 medewerkers bouwen elke dag mee aan het succes van Ribaucare.

Vier organisaties die al enkele jaren onder één dak samenwerken (Maison médicale Canalsanté. Kanaalgezondheid, Centre d’Action Sociale Globale Solidarité Savoir, Service de médiation de dettes et de planning familial Leman, Centre médico-social pour toxicomanes-Lama) verstrekken een integraal en innovatief zorgaanbod. En dit dankzij de financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2020) van 7,44 miljoen euro, waarvan er reeds 3,08 miljoen euro al gebruikt is voor de uitwerking van 2 projecten. Dokters van de Wereld en Solidarimmo (solidaire vastgoedontwikkelaar) zijn beiden hiervoor verantwoordelijk.

Dr. Thomas Vaessen, Maison médicale Canalanté: “Wanneer we de complexe situatie van onze cliënten ontleden, ontdekken we vaak de verschillende aspecten van hun vragen. Onze sterkte is dat we de mensen, op hun vraag, een reeks diensten kunnen aanbieden om in te spelen op hun specifieke behoeften. Maatschappelijke dienstverlening, schuldbemiddeling, medische consultaties, psychologische ondersteuning … Door zo veel mogelijk diensten op één locatie aan te bieden, hopen we de weg vrij te maken naar een uitgebreidere zorg. En beperken we het risico dat de patiënt verloren loopt in een systeem dat over twee instanties verdeeld is.”

Het project Ribaucare wil dus de huidige praktijken doorbreken en richt zich op de vragen van de mensen. Het past volledig in het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan van de Brusselse overheid, i.e. geïntegreerde, plaatsgebonden zorg. Het project legt de nadruk op factoren die de gezondheid, sociale en mentale welzijn beïnvloeden. Concreet vertaalt dit zich in samenwerking en complementariteit tussen de diensten, de externe partners en de cliënten.

Maar de cliënten zelf kunnen het project natuurlijk het beste beoordelen.
Fatima :

Het feit dat er hier verschillende diensten zijn, is voor mij een pluspunt. Je merkt dat ze onderling goed samenwerken en communiceren. Ik heb Ribaucare leren kennen toen iemand mij op straat aansprak omdat ik er zo triestig uitzag. Ik kreeg toen de raad om eens naar Ribaucare te gaan. Ik zat niet goed in mijn vel en vertelde aan het onthaal over mijn probleem. Sohail heeft me bijzonder goed opgevangen. Daarna leerde ik Philippe, Souad, Claire en Mathilde kennen. Ook zij hebben mij met open armen ontvangen. Ik voel mij hier zo omringd. Ieder van hen krijgt van mij dan ook een dikke 10/10! Het is een fantastisch team. Ze helpen iedereen, dat vind ik zo goed. Want iedereen is gelijk. Dat is zeer belangrijk!

Wie zijn de actoren?

Canalsanté is een medisch centrum dat de gezondheids- en welzijnsomstandigheden van kwetsbare mensen en bij uitbreiding van de buurtbewoners wil verbeteren. www.canalsante.be

Solidarité Savoir is een centrum voor algemeen welzijnswerk. De organisatie heeft sinds 2001 haar stek in Sint-Jans-Molenbeek, in het noordwesten van Brussel. Het centrum biedt een maatschappelijke permanentie, modules voor de integratie in het burgerleven, computerlessen en steun aan vrouwen die een project opstarten.

Le Planning Familial Leman bestaat sinds 1970. Deze eerstelijnsstructuur is gericht op het bevorderen van de fysieke, mentale, relationele en sociale gezondheid binnen het affectieve, seksuele en familiale leven. Le Planning Familial Leman heeft een schuldbemiddelingsdienst opgezet in het kader van zijn maatschappelijke actie en zijn strijd tegen ongelijkheid. www.guidesocial.be/planningleman

Centre médico-social pour toxicomanes – Lama maakt voor alle drugsgebruikers die bij hen aankloppen, een grondige balans op van hun algemene toestand op sociaal, psychologisch en medisch vlak. www.projetlama.be

Solidarimmo asbl is ontstaan in 2016, omdat verschillende organisaties uit de sociale gezondheidssector de dialoog tussen de organisaties, vastgoedactoren en financiële spelers mogelijk wilden maken. De oprichting van een ad-hocstructuur moet de weg vrijmaken voor een woningaanbod voor kwetsbare mensen en werkruimtes voor de organisaties die zich specifiek voor deze kwetsbare groepen inzetten.

Dokters van de Wereld is een internationale hulporganisatie die zich inzet voor de kwetsbaarste mensen in crisis- en uitsluitingssituaties in België en de rest van de wereld. Dokters van de Wereld en de vzw Lama scharen zich achter het plan om geïntegreerde welzijns- en gezondheidscentra (GWGC) op te richten.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.  Ribaucare krijgt, steun van het EFRO en wordt opgezet om de leefomgeving te verbeteren van de burgers die daar het meest nood aan hebben.

 

12000
consultaties (medisch, sociaal, psychologisch, juridisch …)
55
medewerkers
4 vzw’s, waarvan 5 diensten
Maison médicale Canalsanté.Kanaalgezondheid, Centre d’Action Sociale Globale Solidarité Savoir, Service de médiation de dettes et de planning familial Leman, Centre médico-social pour toxicomanes – Lama
3,08 miljoen
waarvan 50% van Europa en 50% van de Regio

 

1212 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753