De wereld is ziek. Samen kunnen we haar genezen.

 

Oorlogen. Conflict. Groeiende ongelijkheid. Klimaatverandering.

De wereld is ziek

Samen kunnen we haar genezen.

Steun onze projecten met een gift.

 

IK DOE EEN GIFT

Mensen in noodsituaties

Haïti, zes maanden later

Op 14 augustus 2021 verwoestte een aardbeving op de schaal van 7,2 een reeds verwoest land in Latijns-Amerika. Meer dan 2.000 mensen kwamen om het leven, 75.000 gebouwen werden beschadigd en 60.000 stortten in. Het ging zowel om huizen, scholen en ziekenhuizen. Een paar weken later zorgde de tropische storm Grace ervoor dat al het puin ook nog eens overstroomd raakte. En weer enkele maanden later, we spreken dan over januari 2022, volgden nog drie aardschokken. Op dat moment was de paniek onder de bevolking al zo groot dat de psychologische hulpverlening van Dokters van de Wereld de groeiende vraag niet meer aankon.

 

“Na de aardbeving van 14 augustus liep ik vier uur lang door de bergen om de meest afgelegen dorpen in Nippes te bereiken. Geen enkel huis stond daar nog overeind. Mensen sliepen onder de bomen en vijf van de negen ziekenhuizen die Dokters van de Wereld steunde waren flink beschadigd. Terwijl de grond beefde, waren drie moeders aan het bevallen. Twee zwangere vrouwen wisten zich te bevrijden uit een kleine opening en bevielen buiten onder de palmbomen”.

Nicolas Demers-Labrousse, algemeen coördinator van Dokters van de Wereld Canada en Haïti

Nu, zes maanden later, eisen we meer aandacht voor het land.

De combinatie van de aardbevingen, orkanen en pandemieën, gepaard met een van de meest precaire gezondheidsstelsels ter wereld en het geweld, maken van Haïti een in  permanente noodsituatie bevindt op het vlak van gezondheid.

De meest urgente noden in cijfers

 • 4,4 miljoen mensen, ofwel bijna 40% van de bevolking heeft dringend humanitaire hulp nodig.
 • Volgens de VN heeft 23% van hen geen toegang tot basisgezondheidszorg. 40% van zij  die geen toegang hebben tot zorg zijn kinderen; 65% zijn vrouwen en meisjes. Dit cijfer is gestegen met 26 procent ten opzichte van het jaar 2020.
 • 71.500 Haïtianen lijden aan besmettelijke en chronische ziekten.
 • 456.000 mensen leven met slechte water- en sanitaire voorzieningen, wat kan leiden tot ernstige diarree, tyfus en zelfs cholera.
 • Het cijfer rondom moedersterfte is het hoogste van heel Amerika, met 529 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. 

Hoewel de nood hoog is, wordt de humanitaire hulp vaak belemmerd door gewapende groepen die de weg blokkeren. “Dat maakt het nu veel lastiger om dorpen te bereiken. Een afstand die normaal ietsje langer dan twee uur duurt, kunnen we nu alleen nog maar per helikopter afleggen. Hierbij gaan de vluchten van de VN naar een veilig punt om de gevaarlijkste delen van de stad te vermijden. Om medisch materiaal te vervoeren, werken we samen met organisaties die over een netwerk beschikken voor goederenvervoer over zee,” verklaart Ma José Venceslá, coördinator van Dokters van de Wereld Spanje in Haïti.

Wat hebben wij ondernomen?

Na de aardbeving heeft Dokters van de Wereld noodhulp verleend (zelfs in afgelegen gebieden), de capaciteiten versterkt van de zorginstellingen die de meeste steun nodig hadden, psychologische hulp verstrekt en gezondheidscentra gerenoveerd, zoals dat in Petit-Trou-de-Nippes.

RESULTATEN 

 • 20.365 mensen in Nippes kregen direct hulp.
 • 373.151 mensen kregen in negen gemeenten betere toegang tot gezondheidszorg.
Distributie
 • 1.900 hygiëne- en voedingskits werden door Dokters van de Wereld Canada en Spanje uitgedeeld aan getroffen gezinnen. Deze kits bevatten een muskietennet, een zeil om onder te schuilen, een jerrycan met water, toiletpapier, afwasmiddel, een tandenborstel en tandpasta, handgel, shampoo, een scheerapparaat, maandverband, een kam en handdoeken.
 • 6.458 medicijnen en ander zorgbenodigdheden werden uitgedeeld.
Steun aan zorginstellingen
 • 23 verpleegsters, twee huisartsen en vier chirurgen maakten deel uit van de medische teams in Nippes.
 • 635 voorwerpen werden geschonken aan zorginstellingen (stoelen, bureaus, dossierkasten, gootstenen, glucometers, medische schermen, enz.)
Psychologische zorg
 • Twee psychologen werden uitgezonden om mensen met trauma's en psychologisch leed te behandelen. 
 • 102 psychologische consulten zijn uitgevoerd (individueel of in een groep)
 • 356 mensen kregen een geestelijke gezondheid follow-up 
Voorlichting
 • 31 gezondheidswerkers werden ingezet in de meest afgelegen gebieden
 • 3.621 voorlichtingssessies over hygiëne en voeding vonden plaats
Bouw
 • Er werden twee tijdelijke voorzieningen gebouwd in de gemeenten Arnaud en Asile die de meest getroffen gezondheidscentra moeten vervangen
 • Drie van de vier COVID-19-triagezalen zijn hersteld in Paillant, Anse-à-Veau en Petit-Trou-de-Nippes

Wat kunnen we nog meer doen?

De moeilijkste taak op dit moment is het omzetten van deze noodhulp in samenwerking op lange termijn, zodat het zorgstelsel weer kan terugkeren naar het niveau van vóór de ramp. De behoeften reiken mijlenver, maar we beschikken nog over te weinig middelen. Ondertussen lijkt het alsof de internationale gemeenschap ongevoelig reageert op deze tragedie.   

Waar werkt Dokters van de Wereld?

Er zijn vier delegaties   ( Dokters van de Wereld Canada, Spanje, Zwitserland en Argentinië) die werken in verschillende gebieden van het land. Dit gebied strekt zich uit van dorpen in het westelijke (de Geoviana-regio) en mid-westelijke platteland (Atribonite), tot aan de Grand Sud, met name in de regio Nippes.

 

1212 111111 AERF

 

Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11 en de VEF.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753