EBOLA IN ZUID-KIVU: DOKTERS VAN DE WERELD START acties op

In de Congolese provincie Zuid-Kivu werden onlangs de eerste ebola-gevallen gedetecteerd in Mwenga, op 100 kilometer van de provinciehoofdstad Bukavu.  Dokters van de Wereld is al jaren actief in Bukavu. Meer concreet ondersteunen we het medische luik van het project rond overlevers van seksueel geweld van Dr. Mukwege.   Om de ebola-epidemie mee het hoofd te bieden, start Dokters van de Wereld vanaf vandaag met een ebola-interventie gericht op sensibilisering, preventie, controle en re-integratie.

Dat doen we in samenwerking met het Congolese ministerie van gezondheid, de lokale autoriteiten, het Panzi Hospitaal van Dr. Mukwege en de financiële steun van de Europese Unie (ECHO).

Op 26 augustus stond de teller van het aantal ebola-gevallen op 2983.  Met 1994 doden ligt de sterfkans met 66% zeer hoog.   
Apparatuur reinigen

Dokters van de Wereld zal operationeel zijn in Bukavu en op het eiland Idwji, gelegen in het Kivu-meer tussen Bukavu en Goma.

Dokters van de Wereld zal in deze gebieden zich focussen op volgende pijlers:

  • Sensibilisering en informeren van de bevolking.

    “Sensibilisering is essentieel om de ziekte te bestrijden in DR Congo. Het wantrouwen bij de bevolking over  ebola en de aanpak  is momenteel erg groot.  Het is van essentieel belang dat de bevolking de responsmaatregelen aanvaardt.  Dat gaat dan over raadpleging en melding zodra zich de eerste symptomen voordoen, het aanvaarden van quarantainemaatregelen in een behandelcentrum, instemmen met vaccinatie van contactpersonen en veilige begrafenissen om besmetting via overleden slachtoffers te voorkomen.”
    Olivier van Eyll, coördinator Congo voor Dokters van de Wereld
     
  • Preventie en controle interventie (PCI) in 130 zorgstructuren “We starten in een eerste fase met de 51 meest risicovolle instellingen waarbij we ons richten op vroegtijdige identificatie van vermoedelijke ebolagevallen.  Concreet betekent dit de opleiding van het eerstelijns medisch personeel in de verschillende centra.
  • Ondersteuning van getroffen families & re-integratie van overlevers in de gemeenschap.  Dokters van de Wereld heeft samen met Dr. Mukwege expertise opgebouwd rond re-integratie van overlevers van seksueel geweld. Diezelfde expertise zullen we inzetten in de ebola-crisis. Ebola-overlevers lopen net als overlevers van seksueel geweld immers het risico op stigmatisering en uitstoting door de gemeenschap.

Een echte uitdaging op verschillende manieren

Olivier van Eyll

Olivier van Eyll, desk officer RDC de Médecins du Monde

“Momenteel zijn er verschillende broeihaarden in Oost-Congo, waarvan sommige in conflictzones.  Bovendien is het wantrouwen bij de bevolking zeer groot.  Daarboven komt dat het land niet enkel door ebola maar ook door conflict, ondervoeding, malaria en mazelen geteisterd wordt.”

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753