Greening Policy

De institutionele beschouwing van de impact van de organisatie op de klimaatverandering en het milieu in het algemeen maakt deel uit van de duidelijke positionering van Dokters van De Wereld België op dit punt.

 

De definitie van een milieubeleid is gebaseerd op een tweeledig engagement: de impact van DvW-BE op het klimaat en het milieu verminderen, en een engagement om na te denken over een operationele focus op het aspect “gezondheid & milieu”.

Dit document heeft alleen betrekking op de verbintenis om de activiteiten van DvW-BE op het gebied van het milieu te verminderen. De operationele reflectie komt in een later stadium.

DvW-België zet zich in om de impact op de klimaatverandering en het milieu te verminderen.

 

1. Vervoer/mobiliteit

Aangezien het luchtvervoer de grootste uitstoot van DvW-BE vertegenwoordigt, moet het mogelijk zijn deze zoveel mogelijk te verminderen en andere vervoersmiddelen te kiezen. Telecommunicatie moet ook systematisch een optie kunnen zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de voorkeur worden gegeven aan directe vluchten. Koolstofcompensatie zou alleen mogelijk moeten zijn voor niet-samendrukbare emissies, via partnerschappen met NGO's of gespecialiseerde bedrijven zoals Graine de vie (die bomen plant om de koolstofvoetafdruk te compenseren).

  • Reduceer het vliegverkeer met 10% binnen 3 jaar.
  • Geef bij intra-Europese vluchten zoveel mogelijk voorrang aan treinreizen (voor Duitsland/Frankrijk/Zwitserland/...).
  • Compensatie voor vliegtickets (tot 5000€ in eerste instantie in jaar 1).
  • Binnen 2 jaar zal elke missie worden uitgerust met apparatuur voor communicatie op afstand. 

 

2. Inkoop en levering

  • 95 tot 100% van de internationale bestellingen wordt uitgevoerd via zeetransport, behalve in noodgevallen.
  • 95% van de contracten heeft een "milieu en respect voor fatsoenlijk werk"-clausule.


3. Afvalbeheer

 In elk project moet een protocol voor het beheer van medisch afval bestaan.

 

4. Beheer van energie en natuurlijke hulpbronnen

Het stellen van een energiediagnose van gebouwen om overconsumptie en mogelijke lekken op te sporen, zou onnodige emissies verminderen. Het aanmoedigen van de keuze van hernieuwbare energieleveranciers zou ook bijdragen aan de verbetering van de energieprestaties.

De installatie van hernieuwbare energiebronnen (bv. zonnepanelen) in ondersteunde gezondheidsstructuren zal worden aangemoedigd.


5. Bewustmaking en opleiding

De integratie van klimaat- en milieubeschermingswaarden in bestaande en toekomstige opleidingen, met name op het niveau van de missies, is van essentieel belang. Deze dimensie moet ook worden geïntegreerd in het contact met de doelpopulaties.

Binnen 2 jaar zal er in elke missie een milieuverantwoordelijke voor een milieuactieplan worden opgenomen.

DvW-België verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de impact op het milieu en de klimaatas bij elke interventie systematisch wordt bestudeerd.

Dit houdt in dat de rol van de milieuverantwoordelijken en hun werkbasis moet worden gedefinieerd.

Om deze dimensies te integreren in de missies kunnen we vertrouwen op impactstudies, die de context van de interventie en de positieve en negatieve gevolgen van de aanwezigheid van DvW-BE analyseren. Dit proces kan de vorm aannemen van het  "Outil d’Intégration Environnementale proposé par l’ONG Louvain-Coopération de l’UCLouvain". (Instrument voor milieu-integratie voorgesteld door de NGO Leuven-Coöperatie van KULeuven) Dit is een volledige en nauwkeurige analyse die door de verantwoordelijken kan worden uitgevoerd en die het hele proces van de missies (van de diagnose tot de evaluatie) omvat. Het systematiseren van deze aanpak is essentieel.

Aangezien het echter om een lange en complexe evaluatie gaat, kan deze niet worden toegepast op dringende missies. Het formaat van de milieueffectbeoordelingen moet worden aangepast aan de context, rekening houdend met het feit dat deze analyses in het veld meerdere dagen kunnen duren. In het geval van een crisis kan een lichter formaat worden gebruikt, gebaseerd op de hoofdlijnen van de effectbeoordeling. Dit zou het mogelijk maken om de milieuschade te beperken en tegelijkertijd prioriteit te geven aan noodmaatregelen.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753