Vroedvrouwen Humanitaire HUB (m/v/x)

Bruxelles
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.

Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT

Het doel van de medische consultaties van Dokters van de Wereld is:

 • de zorgvraag van de daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation beantwoorden;
 • uit deze groep de meest kwetsbare personen opzoeken om hen het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) van Dokters van de Wereld België voor te stellen, waar ze aangepaste zorg op maat kunnen krijgen en desgewenst ook psycho-medisch-sociale begeleiding;
 • hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal vlak.

Taken

In het kader van de activiteiten van Dokters van de Wereld in de humanitaire HUB in het Noordstation in Brussel, organiseren we vier dagen per week van 13u tot 17u een permanentie voor vrouwen.

Met deze permanentie willen we voor vrouwen een gelegenheid creëren waar ze individueel en in alle vertrouwen bij een professional terecht kunnen met al hun problemen en vragen in verband met de vrouwelijke gezondheid en er vrijuit kunnen over spreken, zoals uitblijvende maandstonden, geweldpleging, contraceptie, zwangerschap, vragen over zwangerschapsonderbreking, ...

Er is al een medische en verpleegkundige consultatie in de Humanitaire HUB.

Hierbovenop zijn mobiele ploegen met vrijwilligers actief op zoek naar vrouwen in en rond het Noordstation, om hen over deze permanentie te informeren.

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Kosten van het openbaar vervoer worden 100% vergoed
 • Samenwerking op vrijwillige basis (transportkosten vergoed);
 • Burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering;
 • Integratie in een professionele ploeg van gezondheidswerkers die zich engageren voor de slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland;
 • De mogelijkheid om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld België;

Meer informatie vindt u op onze website www.doktersvandewereld.be

Jouw profiel

Wij zoeken vrijwillige vroedvrouwen.

 • Engels spreken is een absolute vereiste, de kennis van elke andere Oost-Afrikaanse taal biedt een meerwaarde;
 • Ervaring met contraceptie, geweld tegen vrouwen, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, enz.

Beschikbaarheid : 1 dag x per maand (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) van 13u tot 17u. Voorzie ook één avond in de zetel van Dokters van de Wereld (in Sint-Joost-ten-Noode) voor de projectvoorstelling.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753