Vrijwilliger - Onthaalmedewerker 'Espace 51', Brussel

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Context

Espace 51, gevestigd aan de Thiefrystraat 51 in Brussel (Schaarbeek) werd opgericht door de vzw La Gerbe SSM en het Atelier ‘Atelier des Asbl’. Espace 51 is een ruimte voor en van burgers omdat dialoog in de nabijheid van het maatschappelijk middenveld werkt en tegelijkertijd openstaat voor het probleem van psychisch lijden. Het is een plaats van sociale gehechtheid, van culturele creativiteit, van conceptuele inventiviteit, het moet iedereen in staat stellen zichzelf te beschouwen als behorend tot een maatschappelijk project dat verder gaat dan individualiteiten, om zich te registreren als een acteur en niet als een consument van diensten. Het wil ook deel uitmaken van de grote trend van steden in transitie. Heel concreet heeft het twee grote kamers: een polyvalente ruimte en een ontvangstruimte. Deze twee plaatsen kunnen tegelijkertijd werken om het aanbod van de leden te vermenigvuldigen. De multifunctionele ruimte biedt activiteiten zoals dans, theater, yoga, bordspellen, concerten, schrijven, enz ... en het welkom om een ​​kopje koffie te drinken, om daar te ontmoeten, om een ​​cybercafé te organiseren, om daar te koken, enz.

In deze context is Médecins du Monde op zoek naar vrijwilligers die de bezoekers wil verwelkomen aan de receptie in Espace 51.

Logo Espace 51
Logo Espace 51

Taken

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Mensen verwelkomen en ervoor zorgen dat ze een goed begrip hebben van de werking
 • Klaarzetten van thee / koffie, enz.),
 • Telefoon beantwoorden
 • Informatiemateriaal verdelen (kopieën van de verschillende folders, plannen van de referentieadressen, enz ...)

 

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer

 

en natuurlijk...

 • Ontmoeting met de wereld van de humanitaire medische ontwikkelingshulp
 • Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
 • Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering
 • Vormingsmogelijkheden mbt de specifieke doelgroep en zorgverlening.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer

 

Jouw profiel

UW PROFIEL

 • Verwelkomend, beschikbaarheid en respectvol
 • Bereid uitleg en informatie te geven
 • Voeling om te werken met een kwetsbaar publiek
 • Teamwerk
 • Geen ervaring vereist

BESCHIKBAARHEID

 • 1 halve dag per week

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen XX/XX/XXXX.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Stel je kandidaat door op de 'solliciteer nu' knop te klikken. 

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753