Vrijwilliger Mobilisatie, Sensibiliseren & Events

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Om de Belgische  bevolking bewust te maken van het thema zorgtoegang en onze waarden (empowerment, sociale rechtvaardigheid, engagement, onafhankelijkheid & evenwicht),  willen wij een «Mobilisatiepool» oprichten met geëngageerde vrijwilligers die het pleidooi van Dokters van de Wereld willen verspreiden.

DOEL VAN HET PROJECT

Getuigen over de hindernissen rond de toegang tot zorg en de onrechtvaardigheden is één van de pijlers van Dokters van de Wereld. Om dit werk te kunnen verderzetten en ons doelpubliek uit te breiden, willen we een groep samenstellen van geëngageerde vrijwilligers die op regelmatige tijdstippen beschikbaar zijn om het doel en de projecten van Dokters van de Wereld kenbaar te maken op verschillende evenementen (culturele,  officiële, pedagogische, ...). 
Met deze ploeg willen wij een antwoord bieden op de vraag van verschillende instanties om bewustmakingscampagnes op te zetten, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Dit team van vrijwilligers zal ook de naambekendheid en zichtbaarheid van Dokters van de Wereld vergroten.

DOEL VAN DE FUNCTIE

Als vrijwilliger in het mobilisatieteam bent u een ambassadeur en pleitbezorger van Dokters van de Wereld. Dat wil zeggen dat u de visie, doelstellingen en waarden van Dokter van de Wereld onderschrijft.  
U kunt zich regelmatig vrijmaken om allerlei soorten publiek bewust te maken van de ongelijkheid in de toegang tot de gezondheidszorg en van het werk van Dokters van de Wereld in België en de wereld.
U krijgt hiervoor de nodige opleiding (Start Day, AV, interne opleidingen) en pedagogische hulpmiddelen.

Taken

 • Voorstellingen geven over de projecten van Dokters van de Wereld op stands/expo's/culturele of sportieve evenementen/… ;
 • u maakt de burgers bewust van de ongelijkheid in de zorgtoegang: scholen/universiteiten/volwassenonderwijs/verenigingen/… ;
 • neemt u verplicht deel aan 3 opleidingsdagen (o.a. Day en Gezondheid voor iedereen);
 • helpt u mee bij het ontwikkelen van didactisch materiaal;
 • neemt u deel aan debriefing/feedback van de events;
 • aanwezig zijn op evenementen;
 • integratie in een team van vrijwilligers

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • de kans om deel uit te maken van het verenigingsleven van Dokters van de Wereld;
 • integratie in een geëngageerde ploeg die strijdt tegen de uitsluiting van kwetsbare personen, in België en het buitenland;
 • Welcome Pack (Dokters van de Wereld-goodies, t-shirt, usb-stick…)
 • opleiding, briefing, omkadering:
 1. opleiding voor uw vrijwilligerstaak;
 2. opleiding Start Day
 3. opleiding «gezondheid voor iedereen» over: ontwikkelingssamenwerking, universele medische dekking, interculturaliteit, gender, duurzame ontwikkeling, ... ;
 4. de kans om lid te worden van de Algemene Vergadering van Dokters van de Wereld;
 5. permanente opleiding over de verschillende thema's van Dokters van de Wereld; 
 • vergoeding van de verplaatsingskosten.

Jouw profiel

 • opleiding: geen voorafgaande opleiding vereist;
 • beschikbaarheid: met regelmaat beschikbaarheid zijn gedurende het hele jaar, frequentie nader te bepalen bij het begin van de vrijwilligersovereenkomst;
 • vereiste kwaliteiten: teamspirit, engagement en dynamisch.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753