Verpleegkundige Project MEDIBUS

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

DOEL VAN HET PROJECT

Met het mobiel project «MEDIBUS» gaan we zelf naar mensen in kwetsbare situaties. Het gaat om mensen die slapen in noodopvangcentra, kraakpanden, stations, metrogangen en druggebruikers.

Door het contact met dit publiek identificeren we de meest kwetsbaren; dit wil zeggen, degenen die van zorg uitgesloten zijn, om hun zorgtoegang te verbeteren en ze door te verwijzen naar een of meer diensten voor opvolging en/of behandeling.

Het project omvat activiteiten waar de onthaalmedewerkers en verpleegkundigen samenwerken:

 • wij onthalen mensen met koffie en tijd om contacten te leggen en een  te werken aan een vertrouwensband.
 • we wisselen informatie uit (sociale oriëntatie en uitdelen van plattegronden);
 • we overhandigen steriel materiaal ‘spuitenruil’ aan druggebruikers (gezondheidspreventie)
 • gesprek met een verpleegkundige en verpleegkundige zorgen.

Dit kunnen we uiteraard niet zonder de hulp van gekwalificeerd vrijwillig medisch personeel. Daarom doen wij een beroep op u!  Als u zich op regelmatige basis enkele uren per maand kunt vrijmaken om mensen in erg kwetsbare situaties te helpen, kom dan onze vrijwilligersploegen versterken.

Taken

 • bij het begin van de consultatie deelnemen aan de briefing met de permanentieploeg;
 • luisteren naar de vragen en problemen van de patiënten en hun vragen beantwoorden;
 • verpleegkundige zorgen toedienen, parameters controleren en basismedicatie verstrekken.
 • afhankelijk van de situatie en de vraag van de patiënt, doorverwijzen naar verdere hulp;
 • het elektronisch medisch patiëntendossier vervolledigen;
 • de verpleeghoek in de bus op orde zetten;
 • debriefing met de ploeg aan het einde van de consultatie;
 • op vrijwillige basis:
  • deelnemen aan het straatwerk onder de vorm van straatrondes: contact leggen met de begunstigden op straat, medisch-sociale doorverwijzing, uitleg over de activiteiten van de Medibus, enz.
  • Met de bus als chauffeur de trajecten afleggen tussen de verschillende standplaatsen.

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • uniek vrijwilligerswerk;
 • vergoeding voor transportkosten; een verzekering tegen ongevallen,
 • opleiding, briefing en begeleiding;
 • deel uitmaken van een ploeg van professionele gezondheidswerkers die
 • betrokken bij het aanbieden van hulp aan slachtoffers van uitsluiting van zorg
 • de kans om deel te nemen aan de beweging van Dokters van de Wereld in België.

CONTACT

engagement@medecinsdumonde.be

02 225 43 17

Jouw profiel

 • opleiding: verpleegkundige
 • ervaring: 2 jaar beroepservaring als verpleegkundige in België, kennis van het drugs- en daklozenmilieu is een plus.
 • BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand op weekdagen (maandag, dinsdag of donderdag) van 18.15u tot 21:00.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753