Verpleegkundige (m/v/x) Humanitaire HUB

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.

Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:

 • beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;
 • de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;
 • hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

 • De verpleegkundige houdt verpleegkundige consultaties met betrekking tot de algemene toestand van de patiënt (psycho-medisch-sociaal);
 • ontvangt elke patiënt voor een onderhoud en een eerste evaluatie van zijn medische toestand;
 • beoordeelt de medische toestand aan de hand van een interne beslissingsboom en beslist dan om de patiënt door te verwijzen naar de arts of de consultatie zelf verder af te handelen.

De verpleegkundige maakt samen met de andere verpleegkundigen en artsen deel uit van de medische ploeg van het project.

Taken

Voor het begin van de consultaties:

 • het verpleegkundig kabinet voorbereiden (materiaal, apotheek, papieren, enz.)
 • Deelnemen aan de briefing van de consultatieploeg die de belangrijkste aandachtspunten bespreekt.

Tijdens de consultatie:

 • Het verpleegkundig consult afhandelen: anamnese, medische historiek (antecedenten, allergieën) aard van de zorgtoegang (behandelende arts?) sociale situatie (logies, administratieve situatie en contacten met het netwerk voor hulp aan daklozen). Actief luisteren+++;
 • medische evaluatie opmaken: onderzoek en link met de klacht, desgevallend controle van de vitale parameters (TA, FC, SpO2, suikerspiegel, T°C, urinetest);
 • de verpleegkundige selectie maken: aan de hand van de interne beslissingsboombepalen of de patiënt al of niet naar de consultatie bij de dokter moet;
 • de verpleegkundige zorgen toedienen: verbanden, voetbaden, nodige behandelingen uitvoeren;
 • uitgebreid samenwerken met de rest van de ploeg van Dokters van de Wereld België: onthaalmedewerkers en artsen, om er zeker van te zijn dat alle nodige stappen in het traject van de patiënt gerespecteerd werden (optimale behandeling).

Na de consultaites:                                                             

 • de verpleegkundige consultatieruimte opruimen en nagaan of er nog voldioende voorraad is in de apotheek voor de volgende consultatieronde.
 • deelnemen aan de debriefing van de ploeg en de op te volgen punten doorgeven aan de projectreferent, ontbrekende medicijnen, enz.

Ons aanbod

 • Ontmoeting met de wereld van de humanitaire medische ontwikkelingshulp
 • Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
 • Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering
 • Vormingsmogelijkheden mbt de  specifieke doelgroep en zorgverlening.

CONTACT

Heeft u nog extra vragen of informatie nodig : engagement@doktersvandewereld.be

Jouw profiel

 • Opleiding: bachelordiploma verpleegkunde.
 • Minimaal 2 jaar actuele of recente klinische ervaring.
 • Werktaal: Frans.
 • Vereiste kwaliteiten: ploegwerk, zin voor menselijk contact, luisterbereidheid, geduld.

BESCHIKBAARHEID: 3 keer per maand (medische consulten van maandag tot vrijdag van 13u tot 18u). Voorzie ook één avond in de zetel van Dokters van de Wereld (in Sint-Joost-ten-Noode) voor de projectvoorstelling.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753