Verpleegkundige in een noodopvangcentrumments d’urgence

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Het Winterplan van Dokters van de Wereld-België in Brussel bestaat erin om elk jaar in de winter (van november tot april) in de noodopvangcentra medische avondconsultaties te organiseren.

Met het Winterplan willen we de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de mensen die 's winters in de Brusselse noodopvangcentra opgevangen worden.

Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we:

 • kwaliteitsvolle medische «nood-»consultaties aanbieden aan mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg EN een arts nodig hebben.
 • De mensen in de noodopvangcentra bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg in België.

Om hierin te slagen en gelijklopend met onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan samen met de verpleegkundigen en sociaal assistenten van het centrum voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de personen op de consultaties, om hun zorgtoegang op middellange en lange termijn te verbeteren. De ploeg helpt ook mee, samen met de partners, om bij alle activiteiten gegevens te verzamelen voor de evaluatie van het project en de stoffering van de pleidooien van Dokters van de Wereld-België voor een universele gezondheidsdekking.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De verpleegkundige verzorgt verpleegkundige consultaties en beschouwt de patiënt in zijn geheel (psycho-medisch-sociaal).

 • Hij of zij ontvangt de patiënten die nog niet bij de verpleegkundige van SamuSocial langsging, voor een onderhoud en een eerste evaluatie van zijn medische toestand.
 • Hij of zij oordeelt of de patiënt moet doorverwezen worden naar de arts of dat ze de consultatie volledig zelf afhandelt.  
 • Hij of zij werkt nauw samen met de verpleegkundige van SamuSocial.

Hij of zij vormt samen met de andere verpleegkundigen en artsen de medische ploeg van het project.

Taken

De verpleegkundige krijgt bij het uitvoeren van de taken, ondersteuning van het medisch aanspreekpunt . 

Voor de start van de consultatieavond:

 • het verpleegkundig kabinet voorbereiden (materiaal, apotheek, papieren, enz.).
 • deelnemen aan de avondbriefing waar de sleuteltaken besproken worden die extra aandacht verdienen.

Tijdens de avond:

 • het verpleegkundig consult verzorgen: anamnese, medische geschiedenis (antecedenten, allergieën), aard van de medische zorgtoegang (behandelende geneesheer?) sociale situatie (woonplaats, administratieve situatie en contacten met het netwerk voor hulp aan daklozen). Actief luisteren +++.
 • medische evaluatie: onderzoek in funcie van de klacht, zo nodig nazicht van de vitale parameters (TA, FC, SpO2, glucose, T°C, urinestrookjes).
 • Verpleegkundige selectie uitvoeren: op basis van de criteria van de interne beslissingsboom bepalen of de patiënt wel of geen consultatie bij een arts nodig heeft.
 • Verpleegkundige zorgen toedienen: verbanden, voetbaden, verzorging.
 • De patiënten opvolgen en actief gegevens verzamelen die nodig zijn voor de pleidooien van Dokters van de Wereld-België door het invoeren in het Geïnformatiseerd Patiëntendossier
 • De patiënten bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg.
 • Nauw samenwerken met de andere leden van de ploeg van Dokters van de Wereld-België: onthaalmedewerkers en artsen om er zeker van te zijn dat alle stappen van het patiëntentraject gerespecteerd worden  (optimale opvolging).
 • Samenwerken met de ploeg van SamuSocial/Rode Kruis als de psycho-medisch-sociale situatie niet duidelijk of ingewikkeld is (bv.: vermoeden van schurft, luizen, TBC).

Na de consultatieavond:

 • het verpleegkundig kabinet opruimen en nagaan of de apotheekvoorraden nog volstaan voor de volgende consultatie, samen met de arts.
 • Deelnemen aan de debriefing van de ploeg om aan de projectreferenten de nodige informatie mee te delen voor opvolging en bevoorrading van medicatie.

Ons aanbod

 • De kans om actief deel te nemen aan het sociaal leven van Dokters van de Wereld-België.  
 • Integratie in een professionele ploeg van gezondheidswerkers, betrokken bij de slachtoffers van uitsluiting, in België en de wereld.
 • Opleding, briefing, omkadering:

de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw taak als vrijwilliger;

online opleiding voor het Geïntegreerd Patiëntendossier van Dokters van de Wereld-België;

de kans om deel te nemen aan de reflectiegroepen van het Winterplan;

Brusselse inter-project-opleidingen volgens uw interesse en beschikbaarheid.

 • Terugbetaling van de verplaatsingsonkosten.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op onze website www.doktersvandewereld.be  of via e-mail op engagement@medecinsdumonde.be  (Tom Van Liefferinge, vrijwilligercoördinator: 02/225 43 17)

Jouw profiel

 • Opleiding: Bachelor verpleegkunde; minimaal 2 jaar actuele of recente klinische ervaring; werktaal: Frans en Engels. 
 • Beschikbaarheid: van eind november tot eind april, 2 avonden (18.30u tot 23u) per maand. Ook een avond naar de zetel van Dokters van de Wereld komen (Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel) voor de voorstelling van het project en 1 zaterdag voor opleiding.  
 • Vereiste kwaliteiten: ploegwerk, zin voor menselijk contact, luisterbereid en geduldig.

BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand (van 18.30u tot 22.30u), van november tot april en een opleidingsdag op 21/12.

GEÏNTERESSEERD?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaande link

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753