Stage Marketing

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

.  In het kader van haar activiteiten zoekt Dokters van de Wereld een tweetalige NL/FR stagiaire marketing

Taken

Een tweetalig profiel marketing voor zeer uiteenlopende taken in een fondsenwervingsproject en ter bevordering van onze naambekendheid , vooral in Vlaanderen.

Enkele voorbeelden van mogelijke taken:

 • Benchmarking en zoeken naar partners, dienstverleners en leveranciers;
 • Contact met en opvolging van de dienstverleners en partners van Dokters van de Wereld België;
 • Zorgen voor ondersteuningsmateriaal voor communicatie, eventueel materiaal voor visibiliteit, affiches, goodies, ...;
 • Op zoek gaan naar bekende of invloedrijke personen die bereid zijn om onze actie te ondersteunen en vertegenwoordigen. De contacten opvolgen en zo nodig afspraken maken;
 • Budgetten opvolgen en de resultaten van de campagne analyseren;
 • Deelnemen aan externe afspraken, sommige events bijwonen (bijvoorbeeld Viva For Life) ;
 • De afdeling fondsenwerving bijstaan in hun communicatie, de opvolging verzorgen, de donateurs bedanken (bestaande en nieuwe);
 • hetzelfde voor ondernemingen, stichtingen en andere schenkers;
 • een brainstorming organiseren om een strategie te bedenken voor de klantenbinding van nieuwe donateurs van de campagne Mener une réflexion pour aider à définir une stratégie de fidélisation des nouveaux donateurs de la campagne.

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Een concrete ervaring, actief en afwisselend door deelname aan alle missies en alle stappen in het project, wat u toelaat om verantwoordelijkheid te nemen in een professionele omgeving;
 • een leeromgeving in een internationale solidariteits-ngo;
 • gestructureerde opleiding, omkadering en opvolging ;
 • integratie in een enthousiaste, professionele ploeg;
 • vergoeding van transportkosten (beperkt tot het Belgisch grondgebied).
 • Dokters van de Wereld betaalt geen verplaatsingskosten voor onderhoud en formaliteiten of  kosten voor verblijfsvergunning.

Jouw profiel

 • Stage in het kader van uw studies met een verplichte stageovereenkomst
 • Opleiding: stage in het kader van een bacheler of master in de communicatie, eventorganisatie, marketing enz., of elke andere relevante opleiding met een verplichte stage;
 • interesse in de Belgische vrijwilligerssector;
 • interesse in de ontwikkelingsprojecten van Dokters van de Wereld;
 • informatica: grondige kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, …) en belangstelling voor nieuwe technologieën;
 • relationele kwaliteiten, autonomie en flexibiliteit, zin voor organisatie en verantwoordelijkheid;
 • talenkennis: grondige kennis van het Frans en het Nederlands (beide talen zullen tijdens de stage gesproken worden)

Duur van de stage: zo vlug mogelijk en tot eind januari 2019.

Plaats van de stage: op de zetel van Dokters van de Wereld België in Brussel

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen 

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Column 1
Geslacht
Column 2
Telefoon

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753