Sociaal assistent(e) (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

In het kader van de Brusselse projecten, zoekt Dokters van de Wereld een sociaal assistent(e) voor haar project binnen het algemeen gezondheidscentra ATHENA. Je volgt er het sociaal luik op volgens de waarden en protocollen van Dokters van de Wereld.

Sinds maart 2016 is Dokters van de Wereld een partnership gestart met ATHENA, gecoördineerd door de Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen. De kliniek ATHENA biedt overdag medische consultaties ter depannage voor de personen die geen huisarts hebben in Brussel en met als doel de patiënten te informeren betreffende de toegang tot het netwerk van huisartsen. Het sociaal team van Dokters van de Wereld biedt er sociale permanentie om te werken rond de moeilijkheden rond toegang tot zorg (analyse van de mogelijke toegangen, informatie over de rechten en de reoriëntatie naar de geschikte diensten (huisartsen, sociale diensten van de eerstelijnzorg, geestelijke gezondheidscentra, COZO…).

Taken

 • Je voorziet de sociale permanentie voor toegang tot zorg met als doel de patiënten te informeren over hun rechten en hen te oriënteren naar de klassieke gezondheidsstructuren (huisartsen, gezondheidscentra…).
 • Je verwijst de kwetsbare patiënten die geen toegang hebben tot zorg door naar het COZO.
 • Je zorgt ervoor dat de consultaties goed verlopen (onthaal en dokters bijstaan).
 • Je werkt de nodige middelen uit voor de evolutie van het project.
 • Je volgt de gegevensverzameling van de patiënten op via een geïnformatiseerd dossier.
 • Je blijft alert bij het disfunctioneren van de toegang tot zorg en deze informatie doorgeven aan de sociaal referent(e).
 • Je neemt deel, op basis van het jaarlijks actieplan, aan de interne teamvergaderingen: sociaal team, documenten herzien, debriefing betreffende de consultaties, supervisies teams…

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een vervangingscontract.
 • Een deeltijds contract (80% - 4 dagen per week).
 • Maaltijdcheques en volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.
 • Een brutosalaris van € 2.175,90 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 2.393,49 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Je hebt een Bachelor Sociaal assistent(e) (onmisbaar).
 • Je hebt minstens 3 jaar werkervaring in de sociale sector gericht naar een kwetsbare doelgroep en rekening houdend met de geestelijke gezondheid.
 • Je kent perfect Frans en Engels. De kennis van het Nederlands is een pluspunt aangezien het een tweetalig team is. Kennis van andere talen is evenwel een pluspunt.
 • Je bent sterk in situatieanalyse en mensenrechten.
 • Je kan informatie op een toegankelijke manier overbrengen.
 • Je kan zowel alleen als in team werken met andere gezondheidswerkers met als doel de patiënt in zijn geheel te naderen.
 • Je kan warm onthalen.
 • Je bent creatief, curieus en efficiënt in het zoeken van oplossingen.
 • Je bent georganiseerd in jouw persoonlijk werk en in het beheer van dossiers.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 20/01/2019.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Column 1
Geslacht
Column 2
Telefoon

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753