Referent geestelijke gezondheid (m/v/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Je ontwikkelt een project op ter preventie en behandeling van gendergerelateerd geweld bij de migrantenbevolking (project We Act). Je promoot en implementeert ook het geestelijke gezondheidsluik binnen de Brusselse projecten. Daarnaast begeleid je ook de opvolging van patiënten die psychische moeilijkheden hebben.

Taken

 • Je richt binnen de Brusselse projecten een luik geestelijke gezondheid op met verschillende thema's zoals gendergerelateerd geweld, ballingschap en grote kwetsbaarheid.
 • Je helpt mee bij het uitwerken of op punt stellen van activiteiten en hulpmiddelen voor geestelijke gezondheid.
 • Je zorgt voor de kapitalisatie van de activiteiten ter bevordering van de geestelijke gezondheid.
 • Je respecteert de deadlines van het project We Act, stelt en volgt de indicatoren op.
 • Je volgt het proces op van het in kaart brengen van de daders van gendergerelateerd geweld.
 • Je beantwoordt vragen van de ploegen over geestelijke gezondheid en ondersteunt hen bij een adequate behandeling van de patiënten met psychische problemen.
 • Je helpt mee bij het ontwikkelen van opleidingsmodules.
 • Je geeft opleidingen over specifieke thema's zoals «onthaal en opvang van slachtoffers van gendergerelateerd geweld», «een kader voor opvang en begeleiding», «bevordering van de geestelijke gezondheid».
 • Je neemt deel aan de rekrutering van nieuwe vrijwilligers en de jaarlijkse evaluatie- en functioneringsgesprekken.
 • Je ziet erop toe dat de vrijwilligers, zoals de psychologen en andere professionelen, correct opgeleid worden voor deze situaties en meer bepaald gendergereaeerd geweld.
 • Je begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers, waaronder de psychologen, bij het uitoefenen van hun taken, vooral op het terrein.
 • Je volgt het budget voor de Brusselse activiteiten van het project We Act op.
 • Je coördineert de behandeling van de patiënten, waaronder de overlevers van gendergerelateerd geweld in de verschillende projecten en conform het voorgeschreven protocol.
 • Je neemt contact op met externe instanties voor eventuele doorverwijzing in functie van de situatie.
 • Je werkt mee aan communicatieactiviteiten van het project We Act.
 • Je werkt mee aan het opstellen en uitwerken van pleidooien.
 • Je neemt deel aan werkgroepen, fora en colloquia over geestelijke gezondheid.

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tem 31/12/2019.
 • Maaltijdcheques en volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.
 • Een brutosalaris van € 2.719,88 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van 2.991,87 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Je hebt een Master in de klinische psychologie.
 • Je kent de organisatie van de geestelijke gezondheid in België.
 • Je kent het Brussels zorgnet voor geestelijke gezondheid.
 • Je hebt ervaring in projectbeheer.
 • Je hebt minimaal 3 jaar professionele klinische ervaring in het domein van grote kwetsbaarheid en uitsluiting.
 • Je hebt ervaring in het werken in een multidisciplinaire ploeg.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het domein van opleiding.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan opleidingen inrichten en animeren.
 • Je kent het Office-pakker.
 • Je hebt een grondige kennis van het Frans en/of het Nederlands, een goede kennis van het Engels is vereist (verslagen opstellen in het Engels, Engelstalige vergaderingen bijwonen).
 • Je bent autonoom, hebt zin voor organisatie, bent gestructureerd, stipt, empathisch en hebt zin voor samenwerking.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 20/01/2019.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Column 1
Geslacht
Column 2
Telefoon

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753