Psychiaters

Bruxelles
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

  • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
  • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
  • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Dokters van de Wereld wil doorheen al haar verschillende projecten, voor een kwetsbaar publiek dat van gezondheidszorg verstoken blijft, de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren. We willen de toegang openen en vooral continu verzekeren, voornamelijk door de patiënt te reïntegreren in het reguliere zorgsysteem.   

De Centra voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) zijn toegankelijk voor iedereen die moeilijk aan gezondheidszorgen geraakt, of het nu een persoon zonder verblijfsvergunning is of in een kwetsbare situatie, een gezin dat asiel aanvraagt, een Europese burger zonder geldige ziekteverzekering, enz. 

Het COZO in Brussel legt zich toe op de sociale begeleiding en reïntegratie in het reguliere systeem van de personen die haar zijn toevertrouwd. Ze komen voornamelijk uit de eerstelijnsprojecten (Winterplan, Medibus) of de medische wachtpost Athena, waar we mee samenwerken.

In het COZO werkt een multidisciplinaire ploeg (psycho-medisch-sociaal) aan het (her-)openen van de toegang tot medische verzorging. In de periode van administratieve stappen, kan de patiënt al terecht voor een behandeling bij een arts of sociaal assistent en eventueel bij een psycholoog. Er is ook een mogelijkheid om bij een vrijwillig specialist te gaan, waardoor de mensen vanuit het COZO kunnen doorverwezen worden voor bijkomende onderzoeken.

Taken

In dit kader zijn we op zoek naar psychiaters die enkele uren van hun tijd kunnen vrijmaken voor  consultaties in het COZO. Wij kunnen ons aanpassen aan uw beschikbaarheid. 

Ons aanbod

  • Samenwerking op vrijwillige basis (verplaatsingskosten worden vergoed);
  • Verzekering burgerlijke en professionele aansprakelijkheid;
  • Integratie in een professionele gezondheidszorgploeg, betrokken bij het lot van slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland.

Jouw profiel

Je bent een psychiater.

U kunt Dokters van de Wereld contacteren op het volgend adres: engagement@medecinsdumonde.be

INTERESSE?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaand formulier

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard.
Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden. Ons privacybeleid.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753