Project Officer ‘Samen met haar’ (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Je organiseert, verzorgt en volgt de gezamenlijke activiteiten op, waaronder de activiteiten van ‘Samen met haar’ (gezondheidspromotie bij kwetsbare vrouwen) en andere noodzakelijke activiteiten voor mannen en vrouwen uit de doelgroep van het project.

Je bent de gezondheidspromotor die hen, met respect voor de eigen middelen van deze personen, zo nodig bijkomende middelen aanreikt om hun algemene gezondheidstoestand te verbeteren. 

Met dit project willen we specifiek hun kennis vergroten over zorgtoegang, het Belgisch gezondheidssysteem en verschillende gezondheidsonderwerpen. Daarnaast willen we hun psychosociale competenties verbeteren door te werken aan hun persoonlijke belemmeringen voor zorgtoegang.

Taken

 • Je bepaalt de strategie van het project, volgt de indicatoren op en staat garant voor de uitvoering ervan, de logistiek en het administratief beheer.
 • Je organiseert ontmoetingen ter plaatse met het doelpubliek van het project.
 • Je neemt deel aan de ontmoetingen met het doelpubliek, samen met een vrijwilliger.
 • Je formuleert de nodige aanbevelingen om de kwaliteit van de interventies en de uitvoering ervan te garanderen.
 • Je bent de contactpersoon voor uw activiteiten en de vertegenwoordiger ervan bij de externe partners.
 • Je volgt de bestellingen op voor logistiek en bevoorrading van uw projecten.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
 • Je zorgt voor een goed operationeel beheer van het project.
 • Je bepaalt de nood aan vrijwilligers, schrijft de functieprofielen en beslist over de aanwervingen.
 • Je ziet erop toe dat de vrijwilligers in jouw projecten goed opgeleid worden voor de specifieke eisen van het project. Zo nodig organiseer je de nodige opleiding en coaching.
 • Je organiseert de planning van de ploegen.
 • Je volgt de administratieve afhandeling op van de onkostennota's van de vrijwilligers.
 • Je schrijft mee aan de verslagen van activiteiten en fondsenwerving voor jouw projecten.

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een contract van onbepaalde duur vanaf half februari onder GECO-voorwaarden.
 • Een deeltijds contract (80% - 4 dagen per week).
 • Maaltijdcheques en volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.
 • Een brutosalaris van € 2.175,90 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 2.393,49 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Je voldoet aan de criteria voor een GECO-contract, t.t.z.
  • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Je was in de voorbije 12 maanden gedurende ten minste 6 maanden ingeschreven als werkzoekende OF meer dan 40 jaar = 1 dag volledige werkloosheid gecompenseerd.
  • Je hebt maximaal een bachelorsdiploma (niveau B).
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in projectbeheer.
 • Je werkt zelfstandig.
 • Je kunt een groepsgesprek leiden.
 • Je kunt ploegen motiveren, coachen, opleiden, coördineren… 
 • Je hebt zin voor organisatie en coördinatie, je bent resultaatgericht en hebt een strategische visie.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent flexibel en past zich gemakkelijk aan in verschillende situaties.
 • Je beheerst perfect het Frans en/of het Nederlands; een goede kennis van het Engels of een andere taal (Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Albanees, ...) is een meerwaarde.
 • Je beheerst Office (Outlook, Excell, PowerPoint) en Google sheets. 

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 20/01/2019.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Column 1
Geslacht
Column 2
Telefoon

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753