Project Officer Medibus (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Onder supervisie van de programmacoördinator ben je als project officer verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de ondersteunende taken voor de betrokken programma's. Je ondersteunt dagelijks de programmacoördinator en de technische medewerkers bij de operationele uitvoering van het programma waarvan je afhangt.

Taken

 • je bepaalt de prioriteiten en zorgt voor de logistieke, administratieve en financiële ondersteuning.
 • je stelt de administratieve, financiële en logistieke procedures op punt en ziet toe op een correcte naleving ervan;  
 • je verleent administratieve ondersteuning bij de samenwerkingsverbanden met de partners en/of de andere programma's en bij de coördinatie van de wederzijdse activiteiten; 
 • samen met de Algemene diensten verzorg je de administratieve en financiële afhandeling van de partnerovereenkomsten;
 • je verzekert de toewijzing van de uitgaven van het programma in overeenstemming met de budgetten, signaleert elke afwijking aan de programmacoördinator en stelt aanpassingen voor;
 • je werkt mee de financieringsvoorstellen en sponsoringrapporten uit waaronder de budgetten voor nieuwe projecten, in samenwering met de medewerkers gezondheid en financiën;
 • je ziet erop toe dat de veiligheidsregels door de ploegleden begrepen en toegepast worden.
 • je zorgt voor de logisitieke ondersteuning van de activiteiten, bv. in samenwerking met de logistieke dienst (bestellingen en bevoorrading van de projecten opvolgen);
 • je ondersteunt het opvolgings- en evaluatiesysteem van het project waaronder de gegevensgaring voor de indicatoren en de interne rapportering (actviteitsbarometer, beheersverslagen, boordtabellen, ...);
 • je organseert en leidt de transversale vergaderingen voor een goed verloop van de activiteiten;
 • je verzorgt het klassement, archiveert de documentatie en beveiligt de programmagegevens (GDPR);
 • je informeert de medewerkers van het programma (pv van de vergaderingen, presentaties, brochures, richtlijnen, infosessies, opleiding, mobilisatie ....);
 • je bent het administratief aanspreekpunt voor de andere actoren van het programma (externe partners, ...)
 • je neemt deel aan en speelt een representatieve rol bij externe instanties en/of vergaderingen;
 • je draagt bij tot de pleidooien voor een universele medische dekking en aan de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden;
 • Je bepaalt de behoeften aan vrijwilligers/stagiaires, schrijft de functieprofielen en bezorgt ze aan HR voor publicatie;
 • je staat in voor de selectie en recrutering van de vrijwilligers en stagiaires via het programma CV Warehouse (beheer van de CV's, kandidaturen beantwoorden, de gezochte profielen selecteren;
 • je beheert de administratie van de vrijwilligers/stagiaires (handtekeningen, opslaan van de overeenkomsten, opvolging van kostennota's, bijhouden van de gegevens in het databestand Advancia…);
 • je begeleidt de vrijwilligers de hele tijd (briefings, opleiding, functioneringsgesprekken, toezicht, debriefings, enz...) en verzorgt de communicatie met de vrijwilligers ;
 • je ondersteunt de hele tijd de verantwoordelijken bij het begeleiden van hun stagiaires (briefings, opleiding, functioneringgesprekken, debriefings);
 • samen met HR en de andere project officers ontwikkel en harmoniseer je de recruteringsmethodes, de interventie- en opleidingsbehoeften ...
 • je bepaalt de opleidingsbehoeften en het opleidingsaanbod voor de vrijwilligers, ontwikkelt en organseert opleidingen over specifieke onderwerpen om de kennis en kunde van de vrijwilligers te vergroten;
 • je leidt de betrokken medewerkers op voor zaken in verband met de HR-middelen en procedures voor het beheer van vrijwilligers/stagiaires;
 • je organiseert de planning van de vrijwilligersploegen;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt netwerken in de medische, schoolse en opvoedkundige omgeving om de recruteringsbronnen te voeden;
 • je steunt de verantwoordelijke voor de mobilisatie bij haar activiteiten door aan de vrijwilligers de nodige informatie te verschaffen;

Ons aanbod

Un contrat à durée indéterminée (CDI)
Un contrat à mi-temps
 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een halftijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering
 • Een brutosalaris van € 1.359,94 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 1.495,93 voor 10 jaar ervaring voor een halftijds contract. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • minimum 2 jaar werkervaring in projectbeheer: zin voor organisatie, resultaatgericht, gecoördoneerd, strategisch inzicht;
 • Werkervaring met een kwetsbaar publiek;
 • zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen;
 • communicatie: zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • informatica: goede kennis van Office;
 • goede kennis van het Frans, kennis van het Nederlands en Engels zijn een plus.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 18/08/2019.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753