Programmacoördinator ( v/m/x)

Antwerpen
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Je bent verantwoordelijk voor het Programma Toegang tot Zorg in Antwerpen, onder supervisie van de Directeur Vlaanderen. Je leidt een team van 10 à 20 werknemers.

Als Programmacoördinator :

 • draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteiten en projecten binnen het Programma Toegang tot Zorg Antwerpen;
 • ben je verantwoordelijk voor de relaties met lokale overheden, partners en donoren;
 • beheer je het budget en garandeer je de veiligheid;
 • leid je alle operaties in goede banen;
 • superviseer je een gemotiveerd en professioneel team;
 • draag je bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van Dokters van de Wereld in Antwerpen.

Taken

 • Je stelt het Programmatorisch Strategisch Plan, de jaarlijkse actieplannen en de bijhorende budgetten op.
 • Je vertaalt de strategische doelstellingen in werkbare processen en bewaakt de naleving hiervan.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, partnerschappen, interventiemodaliteiten, verkenningsmissies en stuurt bij, heroriënteert of verandert waar nodig.
 • Je werkt mee aan het definiëren en uitwerken van de pleitbezorging binnen het programma, doet aan politieke belangenbehartiging, en betrekt alle stakeholders hierin.
 • Je geeft de gebruikers een stem binnen de organisatie.
 • Je zorgt voor regelmatige feedback en rapportering over de projecten en activiteiten.
 • Je monitort de context (omgevingsanalyse) en zorgt voor samenhang tussen thematische aanpak, regionale ontwikkeling, teaminspraak, gebruikersevaluatie en strategisch plan.
 • Je onderhandelt samenwerkingsverbanden met partners, zorgt voor de naleving van de operationele en contractuele verplichtingen.
 • Je beheert de projectcycli, zorgt voor de nodige budgettaire en programmatische omkadering ervan.
 • Je zoekt actief naar nieuwe financieringsmogelijkheden, werft lokale sponsors, stelt strategieën voor voor potentiële donoren. Je vult subsidiedossier in en dient ze in en zorgt voor de rapportering.
 • Je maakt de evaluatie en evolutie van het klinisch werk met patiënten, met bijzondere aandacht voor empowerment.
 • Je rapporteert regelmatig over de activiteiten van het programma aan het Directiecomité, aan de hand van relevante indicatoren, interne rapportagetools (timeline van activiteiten, managementverslag, dashboards,...).
 • Je volgt de regionale ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn op de voet, en neemt deel aan vergaderingen hierrond.
 • Je verzorgt de interne communicatie tussen alle belanghebbenden (programmateam, Belgische programma’s, directiecomité en andere afdelingen / diensten van het hoofdkantoor).
 • Je plant, organiseert, animeert teamvergaderingen, zorgt voor de verslagen, de communicatie en opvolging van beslissingen.
 • Je definiërt de specifieke doelstellingen voor elke medewerker en ontwikkelt op basis hiervan individuele actieplannen.
 • Je mobiliseert, motiveert, coacht, ondersteunt, evalueert en stuurt de teams. Je geeft regelmatig feedback en voert jaarlijks de evaluatiegesprekken.
 • Je valoriseert en versterkt de vaardigheden en competenties binnen het team, doormiddel van coaching en vorming.
 • Je zorgt voor werkbare takenpakketten en organiseert de nodige back-ups.
 • Je bewaakt het welzijn in het team, formuleert voorstellen om het welzijn te verbeteren, detecteert en rapporteert problemen en pakt ze aan.  
 • Je neemt actief deel aan interne vergaderingen (maandelijkse teamvergadering Brussel, lenteuniversiteiten, Algemene Vergadering ...) en ad hoc met het Directiecomité.
 • Je agendeert bij noodzakelijke heroriëntering van activiteiten of projecten Programmatorische Comités, en bereidt ze voor.
 • Je vertegenwoordigt DvdW in externe vergaderingen, overlegorganen of evenementen.

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 3.127,86 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.440,65 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer: organisatie, resultaatgericht, coördinatie, strategische visie.
 • Ervaring in leadership: motiveren, coachen, opleiden, coördineren.
 • Een kennis van Human Resources is gewenst.  
 • Ervaring met een kwetsbaar publiek.
 • De kennis van het Vlaamse gezondheidszorgbeleid is een troef.
 • Universitair diploma of gelijkaardig door ervaring.
 • Talen: perfecte kennis van het Nederlands is noodzakelijk, goede kennis van het Frans, het Arabisch en het Engels is een troef.
 • Informatica: een goede kennis van pack Office.
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt ook deze vaardigheden : zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen, analytisch, procesgericht, visiegericht...

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 30/06/2019.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753