Oproep voor vrijwilligers: De Herstelopvang in Antwerpen

Antwerpen
België
Dringend

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

De essentie

Dokters van de Wereld heeft de afgelopen maand een herstelopvang opgericht in samenwerking met de stad Antwerpen, CAW, OCMW en het zorgteam voor kwetsbare daklozen in Antwerpen.

De bedoeling is om 24 uur opvang te bieden voor medisch kwetsbare daklozen. Mensen die in principe thuiszorg zouden krijgen maar dat nu niet kunnen krijgen.

Wie zoeken we?

Dokters van de Wereld zoekt medisch geschoolde vrijwilligers:

Medisch:

 • dokters (liefst huisarts)
 • verpleegkundigen en zorgkundigen

Jullie ondersteunen het vast zorgteam (verpleegkundigen + huisarts)

Niet medische:

 • onthaalmedewerkers
 • Je brengt het eten rond.
 • Je doet babbeltjes met de patiënten.
 • Je ontvangt bezoekers en doet de deur open.
 • Je hebt voeling met de doelgroep (daklozen)
 • Je kan een zeker assertiviteit aan de dag leggen
 • Je moet niet poetsen of bedden verschonen.
 • Je hebt ook geen nachtdienst.

Preventiemaatregel: 65plussers en vrijwilligers met gezondheidsproblemen kunnen voorlopig niet deelnemen aan dit project.  We rekenen hiervoor op jullie begrip.

Praktisch

Adres: Pension van Schoonhoven, Vanschoonhovenstraat in 2060 Antwerpen

We zoeken liefst mensen uit de buurt om verplaatsingen zo veel mogelijk te vermijden.

De planning verloopt via halve dagen, van maandag tot en met zondag.

Interesse ?

Stuur ons een mailtje naar engagement@doktersvandewereld.be en wij nodigen je uit voor één van onze wekelijkse online infosessies.

Lees meer op https://doktersvandewereld.be/

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753