Onthaalmedewerk(st)er voor de medische consultaties van het Winterplan

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Met het Winterplan willen we in Brussel-Hoofdstad de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de mensen die in de winter opgevangen worden in de noodopvangplaatsen.

Door aanwezig te zijn in de noodopvangplaatsen willen we:

 • hoogwaardige medische «nood-»consultaties aanbieden aan mensen die een arts nodig hebben EN geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
 • de mensen die in de opvangplaatsen verblijven meer bewust maken van hun recht op toegang tot  gezondheidszorg in België.

Om deze doelen te bereiken en parallel met onze acties op het terrein, werkt de ploeg van het Winterplan samen met het sociaal en verplegend personeel van het centrum, voor de psycho-medisch-sociale opvolging van de personen in onze consultaties, om hun zorgtoegang op middellange en lange termijn te verbeteren. Gedurende de hele looptijd van het project helpt de ploeg, samen met de partners, ook mee met het verzamelen van gegevens met het oog op de evaluatie van het project en om de pleidooien van Dokters van de Wereld-België voor een universele medische dekking, te stofferen.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De onthaalmedewerk(st)er onthaalt en informeert de patiënten en plant samen met hen de eventuele doorverwijzingen na de consultaties, in nauw overleg met de vrijwillige arts van Dokters van de Wereld-België en het sociaal en verplegend personeel van het opvangcentrum.

Hij of zij draagt bij tot de goede werking van de avond en de serene sfeer van de consultaties. 

De onthaalmedewerk(st)ers werken altijd met zijn tweeën.

Taken

De onthaalmedewerk(st)er wordt ondersteund door de projectverantwoordelijke en de medisch referent. 

Voor de start van de consultatie-avond:

 • zich voorstellen aan de rest van de permanentieploeg: arts en medisch-sociale ploeg van het centrum;
 • de onthaalbalie voorbereiden (pc, tablet, papieren, plans enz.) en de wachtzaal inrichten (water, koekjes, boekjes, enz.)
 • deelnemen aan de avondbriefing om de nodige informatie te krijgen voor een goede opvang van de patiënten die op de consultatie verwacht worden. 

Tijdens de avond:

 • de ingeschreven patiënten onthalen (die een afspraak hebben), erop toezien dat ze de werkwijze goed begrepen hebben en antwoorden op hun vragen (met respect voor de vertrouwelijkheid);
 • de essentiële informatie voor de opvolging van elke patiënt noteren in het daartoe bestemde programma;
 • de volgorde van de consultaties opvolgen (volgens de afspraken) en de geweigerde patiënten opvangen;
 • de doorverwijzingen organiseren en sommige afspraken maken (COZO en andere partners);
 • zich beschikbaar opstellen en luisteren naar de patiënten, zowel aan de onthaalbalie als in de wachtzaal;
 • nauw samenwerken met de rest van de ploeg in het centrum om het tijdsverloop van de avond goed op te volgen (het mag niet later worden dan 22.15u).

Aan het einde van de consultatie-avond:

 • de onthaalruimte en wachtzaal opruimen en nagaan of er voldoende materiaal aanwezig is voor de volgende consultatie;

deelnemen aan de debriefing van de ploeg om de nodige informatie over het verloop van de avond mee te delen.

Ons aanbod

 • De kans om deel uit te maken van het sociaal leven van Dokters van de Wereld;
 • integratie in een professionele zorgploeg die strijdt tegen de uitsluiting van kwetsbare personen, in België en het buitenland;
 • opleiding, briefing, omkadering:
  • de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding voor uw taak als vrijwilliger;
  • online opleiding Geïinformatiseerd Patiëntendossier van Dokters van de Wered-België;
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan de reflexiegroepen van het Winterplan;
  • Brusselse interprojectopleidingen volgens uw beschikbaarheid en interesse.
 • vergoeding van de verplaatsingskosten.

CONTACT

engagement@medecinsdumonde.be

02 225 43 17

Jouw profiel

 • opleiding: geen specifiek dipooma vereist;
 • werktaal: Frans; talenkennis (Arabisch, Roemeens, Bulgaars, Russisch, Engels, enz.) is een plus;
 • vereiste kwaliteiten: in ploeg werken, onthalen, luisteren, respectvol, discreet.

BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand van 18.30u tot 22.30u, van half november tot eind april;  een opleidingsdag op 21/12

GEÏNTERESSEERD?

Als u deel wil uitmaken van onze ploeg, stuur dan uw aanvraag via volgend formulier.

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.
Uw gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld.
Uw gegevens in verband met deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.
Ons privacybeleid

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753