Onthaalmedewerker (m/v/x) Humanitaire HUB

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.  

In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.

Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT                    

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:

 • beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;
 • de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;
 • hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De onthaalmedewerker

 • verzorgt het centraal onthaal, samen met een tolk;
 • oriënteert de bezoekers naar de verschillende diensten van de HUB;
 • verzorgt en beheert de wachtzaal van Dokters van de Wereld;
 • onthaalt en informeert de patiënten bij de conultaties, samen met een uitgebreide ploeg verzorgenden van Dokters van de Wereld;
 • zorgt voor een goede organisatie en een serene sfeer van de consultaties;

wordt ondersteunt door de project officer en/of de medisch adviseur van Dokters van de Wereld.

Taken

Voor het begin van de consultaties:

 • de wachtzaal voorbereiden (water, koekjes, boekjes, enz.);
 • deelnemen aan de briefing van de consultatieploeg die de belangrijkste aandachtspunten zal herhalen.

Tijdens de consultatie:

 • de begunstigden onthalen en erop toezien dat ze de regels in verband met het functioneren van de HUB goed begrepen hebben en hun vragen beantwoorden (met respect voor vertrouwelijkheid);
 • de noodzakelijke informatie voor het opvolgen van de patiënten inbrengen in het programma dat hiervoor gecreëerd werd (programma voor gegevensverzameling);
 • de beurtrol van de patiënten in het oog houden; als er geen plaats meer is, de patiënten doorverwijzen naar de volgende consultatiedag en de weigeringen beheren;
 • beschikbaar zijn voor en luisteren naar de patiënten, aan het onthaal en in de wachtzaal;
 • uitgebreid samenwerken met de hele ploeg van Dokters van de Wereld: verpleegkundigen, artsen en tolken om de timing van de permanentie op te volgen.

Na de consultaites:

 • de onthaaldesk en de wachtzaal opruimen en nagaan of er voldoende materiaal overblijft voor de volgende raadpleging;
 • deelnemen aan de debriefing van de ploeg en de laatste opmerkingen van de verzorgenden noteren op het debriefingblad;
 • de lokalen en kasten zorgvuldig afsluiten.

Ons aanbod

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Kosten van het openbaar vervoer worden 100% vergoed
 • Samenwerking op vrijwillige basis (transportkosten vergoed);
 • Burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering;
 • Integratie in een professionele ploeg van gezondheidswerkers die zich engageren voor de slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland;
 • De mogelijkheid om actief deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld België;

Wenst u meer informatie, ga dan beslist eens langs op onze website www.medecinsdumonde.be of contacteer ons via engagement@medecinsdumonde.be

CONTACT

Heeft u nog extra vragen of informatie nodig : engagement@doktersvandewereld.be

Jouw profiel

 • opleiding: Geen diploma vereist;
 • werktaal: Frans; talenkennis (Arabisch, Amhaars, Tigrinya, Engels, enz.) is een plus;
 • beschikbaarheid: van september tot december, 3 namiddagen (13u-17u) / maand.
 • vereiste kwaliteiten: ploegwerk, onthaal, luisterbereid, respect en discretie..

BESCHIKBAARHEID: 3 keer per maand (medische consulten van maandag tot vrijdag van 13u tot 17u).

INTERESSE?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753