Medisch referent – COZO en project Specialisten (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

CENTRUM VOOR ONTHAAL, ZORG EN ORIËNTATIE (COZO)

Op deze plekken kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist. Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

Het COZO in Brussel houdt zich voornamelijk bezig met sociale assistentie, we begeleiden er mensen die naar ons zijn doorverwezen en hulp nodig hebben om opnieuw te integreren in het reguliere gezondheidssysteem. Deze mensen komen in het COZO terecht via andere projecten van Dokters van de Wereld in Brussel, zoals het Winterplan, de Medibus of de medische wachtpost Athena waar we intensief mee samenwerken. Tijdens dit lange proces van herintegratie kunnen patiënten bij ons terecht voor basiszorg, doorverwezen worden naar één van onze specialisten of voor psychologische begeleiding.

Onder toezicht van de Directie Publieke Gezondheid en in samenwerking met de projectverantwoordelijke zorg je voor de organisatie en opvolging van de medische activiteiten van de projecten waarvoor je medisch referent bent: zorgprotocols uitwerken en organisatieprocedures voor de medische activiteiten, toezien op de kwaliteit van de medische activiteiten, de zorgploegen opleiden en coachen, de apotheek opvolgen.

Taken

 • Je werkt de zorgprotocols en de organisatieprocedures van de medische activiteiten uit, past ze aan, verspreidt ze en ziet toe op de toepassing ervan.
 • Je houdt contact met de operationele partners voor de medische activiteiten om de complementariteit van hun activiteiten met die van Dokters van de Wereld te verbeteren.
 • Je ondersteunt de praktische organisatie van de medische activiteiten en ziet toe op de kwaliteit ervan.
 • Samen met de sociaal assistenten en psychologen volg je de meer complexe dossiers van blokkering van de zorgtoegang op en zoek je mee naar oplossingen.
 • Je neemt deel aan de rekrutering van nieuwe vrijwillige zorgverleners, zorgt voor onthaal, opleiding en begeleiding bij de start.
 • Je zorgt constant voor de juiste omkadering van de vrijwillige zorgverleners.
 • Je stelt de opleidingsbehoefte voor de vrijwillige zorgverleners vast en organiseert de opleidingen.
 • Je kijkt toe op het goed beheer, de orde en netheid van de lokalen.
 • Je kijkt toe op de bevoorrading van medicatie en medisch materiaal.
 • Je helpt bij de ontwikkeling en herziening van de organisatieprotocols voor stockbevoorrading en –beheer.
 • Je neemt deel aan de medische vergaderingen van de projecten die je beheert, de vergaderingen van het Brussels medisch departement, de Brusselse ploeg en de sensibiliserings en/of opleidingsactiviteiten over zorgtoegang.
 • In overleg met de projectleider en samen met de directie publieke gezondheid stel je specifieke actieplannen op voor jouw projecten.
 • Samen met de directie openbare gezondheid zorg je voor een permanente evaluatie van jouw projecten.

Ons aanbod

Un contrat à temps partiel
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur (60%).
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 1.811,93 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 1.975,12 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Medisch diploma: geaggregeerde in de (algemene) geneeskunde; een opleiding in publieke gezondheid is een plus;
 • kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek;
 • perfecte kennis van het Frans of het Nederlands, kennis van het Engels is een troef;
 • ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg;
 • houden van ploegwerk en werken met vrijwilligers;
 • kunnen werken in noodsituaties;
 • autonoom, georganiseerd en gestructureerd, stipt, luisterbereid, geëngageerd, respectvol;
 • informatica: kennis van Office.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 10/07/2019.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753