Medisch aanspreekpunt voor Humanitaire HUB

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

De essentie

Het medisch aanspreekpunt van de HUB waakt over de kwaliteit en het naleven van de  protocols voor de organisatie van de medische activiteiten en werkt in nauw overleg met de coördinatieploeg van de HUB. Samen houden zij toezicht op het team van vrijwilligers van Dokters van de Wereld België en het goed verloop van de medische consultaties.    

De vrijwilligers van Dokters van de Wereld België bij de medische consultaties zijn artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en onthaalmedewerkers.

DOEL VAN HET PROJECT

Met de medische consultaties wil Dokters van de Wereld

 • antwoorden op de zorgvraag van de mensen die op straat leven in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation;
 • de meest kwetsbaren opsporen en hen voorstellen om naar het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) van Dokters van de Wereld te gaan voor specifieke zorgen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en behoeften;
 • informeren over de medische, juridische en sociale hulpstructuren in Brussel.

Taken

Het medisch aanspreekpunt werkt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken projectreferenten (medisch, paramedisch, mentale en sociale gezondheid en gezondheidsbevordering) en maakt, samen met de coördiator van de HUB, de operationele support en de vrijwilligers, deel uit van de ploeg van de zetel. 

Voornaamste taken:

 • deelnemen aan het onthaal en de briefing van al de vrijwilligers – artsen en verpleegkundigen.
 • de opvolging verzekeren van de meest kwetsbare patiënten met specifieke noden (ingewikkelde medisch-sociale situaties, twijfel over de aard van opvolging, herhaalde bezoeken, enz.), door zich te baseren op de ervaring van de betrokken projectreferenten.   
 • Zorgen voor een goede communicatie tussen de medische vrijwilligers en de projectcoördinatie;
 • het beheer van de apotheek verzekeren (ordening, inventaris en bestellingen) met de steun van de medisch en paramedisch referenten van het project;
 • bij afwezigheid van de medisch referent, het aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers (ondersteuning, advies en permanente vorming): de medische guidelines uitzetten, de apotheek, de medisch-sociale doorverwijzing, patiëntendossier;
  • vragen beantwoorden;
  • belangrijke boodschappen na de briefings verspreiden, debriefing leiden (bij de start van de eerste consultaties);
 • Samenwerken als duo met de operationeel verantwoordelijke.

Ons aanbod

 • Samenwerking op vrijwillige basis (de transportkosten worden vergoed);
 • burgerlijke en professionele aansprakelijkheidsverzekering;
 • integratie in een professionele gezondheidszorgploeg, betrokken bij het lot van slachtoffers van uitsluiting in België en het buitenland;
 • de kans om deel te nemen aan de activiteitenkalender van Dokters van de Wereld België.

Jouw profiel

 • opleiding: medische basisopleiding, geneeskundestudent of bachelor verpleegkunde met een in Europa erkend diploma;
 • beschikbaarheid: gemiddeld 2 dagen per week gedurende een vooraf bepaalde periode;
 • plaats van tewerkstelling: Humanitaire Hub, vlak bij Tour en Taxis;
 • gewenste ervaring: werken in multidisciplinair team, projectbeheer, kennis van informatica, kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek, vrijwilligerswerk;
 • gezochte kwaliteiten: proactief, flexibel, teamspirit.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen XX/XX/XXXX.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

 

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753