Medical focal point Medibus & Samen met haar (v/m/x)

Brussel

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Onder toezicht van de programmacoördinator, en in nauwe samenwerrking met de Project Officer, verzeker je als medisch aanspreekpunt de medische activiteiten voor de programma’s “Medibus”en “Samen met haar”. Je kijkt toe op de kwaliteit ervan en begeleidt de vrijwilligersploegen. Zo help je mee te verzorgen, getuigen en pleiten voor een universele medische dekking.

Taken

 • je zorgt voor de toepassing van de procedures en protocols zoals door de gezondheidsdirectie bepaald werd;
 • je onderhoudt operationeel contact met de psycho-medisch-sociale partners;
 • je organiseert de medische consultaties en waakt over de kwaliteit: stockbeheer, doorverwijzingen, protocols, geïnformatiseerd patiëntendossiers( GPD);
 • je volgt de patiëntendossiers op; de complexe dossiers, kennis van de patiëntenpopulatie, besluitvorming a.d.h.v. de vragenlijsten, voorschriften, ...
 • je bent het medisch aanspreekpunt voor het programma en neemt deel aan de gezondheidsgerelateerde vergaderingen;
 • je werkt samen met de collega's medisch aanspreekpunt zodat ze als back up kunnen optreden;
 • je neemt actief deel aan de monitoring en evaluatie van het proces MEAL;
 • je zorgt voor een kwaliteitsvolle gegevensgaring en speelt alle problemen door om de pleidooien te stofferen; 
 • je meldt alle strategische problemen aan de programmacoördinator en de organisatorische problemen aan de gezondheidsdirectie;
 • je omkadert en begeleidt de vrijwilligersploegen: je informeert hen over de gehanteerde normen en zorgt voor een geschikte werkomgeving
 • je informeert de programmacoördinator over de behoeften aan vrijwilligers voor een goed verloop van de activiteiten;
 • in samenspraak met de programmacoördinator organiseer je briefings, debriefings en functioneringsgesprekken met de vrijwilligers;
 • je organiseert ploegvergaderingen en maakt het PV;
 • je werkt mee aan de ontwikkeling en harmonisatie van het vrijwilligerswerk;
 • je bepaalt de opleidingsbehoeften van de vrijwilligers en deelt ze mee aan de programmacoördinator of de gezondheidsdirectie;
 • je zoekt naaar verbetering voor de procedures, modellen, methodes en middelen, deelt ze mee en past ze toe;
 • je deelt aan de project officer de planning mee voor de vrijwilligers;
 • je begeleidt de stagiaires die onder jouw verantwoordelijkheid vallen (briefings, opleiding, functioneringsgesprekken, debriefings, ...).

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer - Hospitalisatieverzekering
 • Een brutosalaris van € 2.175,90 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 2.393,49 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • diploma als verpleegkundige of vroedvrouw/-man of ander diploma in de gezondheidssector; een opleiding in openbare gezondheid is een plus;
 • werkervaring met een kwetsbaar publiek door sociale status, daklozen, sekswerkers en verslaafden;
 • perfecte kennis van het Frans, andere taalkennis is een pluspunt;
 • ervaring met het werken in een pluridisciplinaire ploeg;
 • houden van ploegwerk en werken met vrijwilligers; een team van vrijwilligers hebben begeleid is een pluspunt.
 • beschikbaarheid: overdag, 's avonds en in het weekend (voor opleidingen en vergaderingen);
 • zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid;
 • Informatica: een goedde kennis van Office.

Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 18/08/2019.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753