HR Manager (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Onder toezicht van de Directeur Algemene Diensten ben je verantwoordelijk voor het beheer van de HR-afdeling van de organisatie. Je brengt je HR-expertise mee zodat iedereen in de beste werkomstandigheden kan werken.

De HR Manager maakt deel uit van het managementteam van de algemene diensten, bestaande uit:

 • De Directie algemene diensten : dient de missie door ervoor te zorgen dat iedereen kan werken in de beste werk-, financiële en materiële omstandigheden
 • De Finance manager : dient de missie door ervoor te zorgen dat iedereen kan werken in de beste financiële omstandigheden
 • De Logistiek manager : dient de missie door ervoor te zorgen dat iedereen kan werken in de beste materiële omstandigheden (logistiek en IT)

De HR manager leidt een team van 10 medewerkers (werknemers, vrijwilligers en stagiaires).

Taken

Als Lid van het managementteam van de Algemene Diensten: u bepaalt en garandeert de uitvoering van een strategie voor elk van uw activiteiten en neemt deel aan de vaststelling van een strategie voor de Algemene Diensten.

Voorbeelden van taken:

 • Deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het managementcomité van de algemene diensten
 • Deelnemen aan het directiecomité indien gevraagd
 • Deelnemen aan de evaluatie en opzet van de jaarlijkse actieplannen en het budget van de algemene diensten
 • Deelnemen aan de nodige datacollectie om de risicoanalysegegevens te voeden

Als HR Manager: u stelt voor, definieert, beheert, garandeert de uitwerking van de HR-activiteit (rekrutering, parcours/interne mobiliteit, evaluatie, opleiding) en coördineert de administratie van het personeel.  

Voorbeelden van taken:

 • Definitie van de oriëntaties, doelstellingen en het actieplan van de HR-afdeling: beoordeling van de resultaten, vaststelling en voorstellen van prioriteiten en hoofdlijnen voor de afdeling. 
 • Uitwerking en opvolging van de budgetten voor de dienst 
 • Opzet en opvolging van beheersindicatoren en HR-reporting
 • Zorgen voor de ontwikkeling en mobiliteit van het personeel (door middel van evaluatie, opleiding en/of heroriëntatie, enz.)
 • Zorgen voor harmonisatie van het HR-beleid (nationaal, internationaal, vrijwillig)
 • Het bepalen van het vertrekbeleid van de organisatie (functieherindeling, exitgesprekken, beheer van ontslagen, enz.)
 • Het uitvoeren van de activiteiten van de afdeling (het aanpassen van functieprofielen, het geven van opleidingen, het uitvoeren van rekruteringen, het verlenen van HR-ondersteuning aan het management, enz.).
 • Opstellen, actualiseren en verspreiden van HR-procedures en -gidsen (of toezicht houden op het werk dat door een lid van het team wordt gedaan).
 • Deelnemen aan de uitvoering van het integriteitsbeleid en lid zijn van de "comité abuse".
 • Ondersteuning bieden bij het opbouwen van een organisatiecultuur
 • Zorg voor het onthaal en de integratie van nieuwe werknemers door middel van een gepaste briefing en een welkom-traject.
 • Externe vertegenwoordiging in HR- of promotiebijeenkomsten
 • Korte ondersteuningsmissies uitvoeren in het buitenland indien nodig

Als Teammanager: u coördineert het werk van de verschillende teamleden door de samenhang en motivatie te versterken.

Voorbeelden van taken :

 • Planning en rekrutering van personeel, vrijwilligers en stagiairs voor uw afdeling
 • Plannen, organiseren, faciliteren van teamvergaderingen, zorgen voor communicatie van besluiten en opstellen van notulen.
 • Evaluatie, het stellen van doelen voor werknemers, het ontwikkelen van individuele actieplannen, het toewijzen van activiteiten en het zorgen voor de coördinatie ervan.
 • Begeleiden, ondersteunen, stimuleren van elke medewerker in zijn/haar vooruitgang en het vergroten van hun begrip van hun sterke en zwakke punten, het geven van maandelijkse feedback aan elke medewerker, en het vragen van feedback voor jezelf.
 • Zorg dragen voor het welzijn van de werknemers door het bevorderen van een veilige, respectvolle, zorgzame en coöperatieve werkomgeving.
 • Het identificeren en oplossen van operationele en technische problemen die de verschillende teamleden tegenkomen.
 • Door middel van coaching of training te zorgen voor de optimalisatie van het vaardigheidsniveau van de medewerkers.
 • Organiseren van back-ups binnen uw afdeling.

Ons aanbod

 • Een boeiende job in een dynamische en familiaal-aanvoelende omgeving, te midden van een dynamische en creatieve ploeg van professionele mensen.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een voltijds contract (39u - 5 dagen per week).
 • Maaltijdcheques - volledige terugbetaling van het openbaar vervoer - hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 3.668,98 voor 0 jaar ervaring; een brutosalaris van € 4.035,88 voor 10 jaar ervaring; een brutosalaris van € 4.402,77 voor 20 jaar ervaring. Relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

Opleiding/eerdere ervaring

 • Masterdiploma in: HR, psychologie, rechten, economische wetenschappen, management,…
 • Minimaal 5 jaar ervaring in Soft HR (rekrutering, opleiding, coaching, talent management), met minstens 3 jaar ervaring als teamleider.

Voornaamste

 • Identificeren en analyseren van de uitdagingen van de dienst.
 • Uitwerken, aanpassen en formaliseren van procedures die betrekking hebben op haar bevoegdheidsgebied.
 • Het begrijpen, samenvatten en communiceren van het HR-beleid en de HR-praktijken van DvdW.
 • Het voeren van professionele interviews (rekrutering, oriëntatie,...).
 • Het ontwerpen en analyseren van compensatiemethoden en -regels en wettelijke kaders.
 • Identificeren en analyseren van opleidings- en wervingsbehoeften.
 • Evaluatie van opleidingsmogelijkheden.
 • IT: het beheersen van het Office-pakket.
 • Talen: vloeiend in het Frans of Nederlands, uitstekend niveau van schriftelijke en mondelinge communicatie in de andere nationale taal, zeer goed niveau van het Engels.
 • Redactionele vaardigheden.
 • Effectieve en efficiënte communicatie met anderen.

Management :

 • Beslissen en arbitreren.
 • Het ontwikkelen van actieplannen en indicatoren en de resultaten op zijn gebied.
 • Activiteiten en doelstellingen organiseren, de werkdruk verdelen.
 • Communiceren met het team.
 • Beoordelen en ontwikkelen van de vaardigheden van de werknemers.

INTERESSE?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 09/06/2020.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753