HR Manager – Versterking ad-interim (v/m/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

Taken

Voorbeelden van lopende dossiers:

 • De herziening van de salaristabel voor het internationaal personeel met een externe consulent.
 • De identificatie van HR-indicatoren voor de matrix rond risicobeheer.
 • De update van het werkreglement.
 • De identificatie van te realiseren projecten via onze Probono partner.
 • De opzet van assessments voor de rekrutering van onze Algemeen Coördinatoren.

Ondersteuning bieden, deelnemen aan:

 • De afwerking van transversale dossiers: procedure rond split billing, IT-procedure, integriteitsprocedure, reglement van orde, preventieplan...
 • De opzet van een HR-actieplan in opvolging van de outcomes van de organisationele consultancy die nu lopende is.
 • Input geven rond de optimisatie van de set-up van de teams (HR, Algemene diensten...).
 • De opzet van functieprofielen voor nieuwe directiefuncties, deelnemen aan het rekruteringsproces.
 • De opzet van het nieuwe opleidingsplan.
 • De deelname aan nieuw strategisch plan.

Volgens uw statuut, zou het kunnen dat u eveneens de medewerkers van het HR-team zal coördineren en superviseren:

Voorbeelden van taken:

 • De maandelijkse teamvergaderingen organiseren en animeren.
 • Regelmatige individuele gesprekken organiseren met elke medewerker voor de opvolging van dossiers die u opvolgt; de operationele en technische problemen identificeren en een oplossing zoeken.
 • Back-ups organiseren binnen het team (verlof, afwezigheden).
 • Deelnemen aan sectorvergaderingen.
 • Deelnemen aan interne vergaderingen.

Ons aanbod

 • Een contract van bepaalde duur van 4 maanden - 4/5de of voltijds is mogelijk. Ofwel een consulentenstatuut om zeer duidelijke dossiers af te werken.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Voor een voltijds contract (39u) : een brutosalaris van € 3.597,04 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.956,75 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Master in Human Resources, Rechten of Humane en sociale wetenschappen.
 • Minstens 5 jaar geslaagde ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Elke ervaring in een internationale NGO is een pluspunt.
 • Zeer goede kennis in het domein van soft HR: rekrutering, opleiding, talentenbeheer.
 • Kennis van de sociale belgische wetgeving en u kan hulp bieden op het hard HR gedeelte.
 • Oplossings- en resultaargericht. Zeer goede communicatie. Assertiviteit. Excellente relationele vaardigheden.
 • Talen: Perfecte kennis van het Frans, kennis van het Nederlands en het Engels. 
 • Informatica: beheer van het Office-pack.

INTERESSE?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 08/03/2020

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden. Ons privacybeleid.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753