Health Director (v/m/x)

Brussels
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Als werknemer ben je in contact met de Voorzitter van de Raad van Bestuur ; ben je onder de supervisie van de Algemeen Directeur ; en maak je deel uit van het Directiecomité. Je leidt eveneens het Medisch Departement binnen Dokters van de Wereld België. Je versterkt en ontwikkelt de kwaliteit van de gezondheidspraktijken om de operationele strategie van de organisatie in te voeren in de opzet van kwaliteitsvolle projecten.

Taken

Als Lid van het Directiecomité : je neemt deel aan de strategische reflectie rond de activiteiten van de organisatie.

Voorbeelden van taken:

 • Je neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van het Directiecomité
 • Je piloteert de voorstellen rond gezondheidspraktijken voor de Raad van Bestuur
 • Je neemt deel aan het definiëren van de pleidooistrategie
 • Je organiseert projectcomités als er nieuwe gezondheidsstrategieën nodig zijn
 • Je neemt deel aan de Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur en geeft er regelmatig feedback over de lopende activiteiten en het team
 • Je vertegenwoordigt de organisatie als er een expertise rond gezondheid nodig is

Als Gezondheidsdirecteur : je bouwt een interne en externe gezondheidsexpertise op (Seksuele en Reproductieve Gezondheid, Migratie, Gender Based Violence, Risicovermindering, Crisissen,...), je definiëert de kwaliteitsnormen en evalueert het respect ervan binnen de projecten.

Voorbeelden van taken:

Projectcyclus, MEAL (Monitoring-Evaluation-Accountability-Learning):

 • Je definiëert de standaardkwaliteit van de gezondheidspraktijken
 • Je stelt de technische aspecten op en keurt ze goed (medisch, farmaceutisch, protocollen,...) binnen de log frames (doelen, indicatoren, activiteiten en planningen)
 • Je bepaalt pertinente indicatoren en verzekert de meest aangepaste manier om gegevens te verzamelen
 • Je stelt de technische delen op van de ToR (Termes of References) voor de evaluaties van de missies
 • Je evalueert regelmatig het respect van de normen en de planning van de gezondheidsactiviteiten
 • Je neemt deel aan de relaties met de donors en de partners, je bouwt een strategische relatie op

Onderzoek en Ontwikkeling:

 • Je identificeert de onderzoeksprioriteiten en voert ze in in het stratigisch plan van DvdW
 • Je houdt innovatieve praktijken in het oog (bv. Opvolging van gespecialiseerde literatuur, internationale literatuur)
 • Je stelt studieprotocollen voor, werkt ze uit en keurt ze goed (bv. Analyse van datebanken, enquêtes)
 • Je neemt deel aan Universitaire leerstoelen, en animeert de “Chaire Santé-Précarité” gegevent in de ULB
 • Je werkt actief samen met onderzoekprogramma’s (universiteiten)  

Pleidooi:

 • Je voedt het pleidooi rond toegang tot zorg via concrete elementen en gegevens
 • Je neemt deel aan pleidooi-acties indien nodig

Als Manager van het team binnen het Departement Gezondheid, in de hoofdzetel en de projecten: je coördineert het werk van de verschillende medewerkers.

Voorbeelden van taken:

 • Je plant, organiseert, animeert de teamvergaderingen
 • Je legt te behalen doelen vast voor de medewerkers van je team, je werkt hun individuele actieplannen uit, je verdeelt de activiteiten en verzekert de coördinatie ervan
 • Je begeleidt, ondersteunt, motiveert elke medewerker via regelmatige feedback, je helpt hen bij het vergroten van het verstaan van hun sterke en verbeterpunten
 • Je identificeert de operationele en technische problemen die de medewerkers tegenkomen en zoekt een oplossing
 • Je verzekert, via coaching of andere opleidingsmogelijkheden, de optimalisatie van de bekwaamheden van de medewerkers

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 4136 voor 0 jaar ervaring ; een brutosalaris van € 4550 voor 10 jaar ervaring ; een brutosalaris van € 4963 voor 20 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Master in Public Health en Bachelor/Master in een medisch beroep (dokter, tandarts, apotheker, vroedvrouw, verpleger, psycholoog,…)
 • Beheer van de projectcyclus en minstens 8 jaar ervaring in projectbeheer in de gezondheidssector, met minstens 4 jaar een leadershipfunctie (team en/of project). Verantwoordelijkheden rond medische kwaliteit in een project en/of een organisatie is een pluspunt.
 • Zowel internationale (Magreb, Sahel, Grand Lac) als nationale (België) ervaring.
 • Informatica: beheer van het Office-pakket en ervaring in het beheer van geïnformeerde medische databestanden
 • Talenkennis: perfecte kennis van beide landstalen (Nederlands en Frans) en van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Sterke managementskills en een inspirationele leadership
 • Analytische en redactionele bekwaamheden
 • Efficiënte communicationskills
 • Goed kunnen prioriseren, initiatief kunnen nemen, autonoom zijn, network kunnen opzetten. 

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 29/02/2020:

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753