Health Advisor (m/v/x)

Brussel
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

Onder supervisie van de Directie Gezondheid ben je verantwoordelijk voor de medische inhoud en de kwaliteit van de aangeboden zorg binnen de verschillende Belgische programma’s.

Taken

 • Je bouwt mee aan de uitwerking van de operationele strategie, in overeenstemming met de strategische prioriteiten en het kader van Dokters van de Wereld: de medische noden bepalen, de socio-culturele factoren, het nationaal beleid,...
 • Je ziet erop toe de vertaling van de teams van de medische noden in actievoorstellen.
 • Je ziet erop toe dat de medische noden door de medische teams vertaald worden in actievoorstellen.
 • Je helpt mee bij het uitwerken van de medisch-oprationele antwoorden.
 • Je gebruikt je medische expertise om toe te zien op het efficiënt gebruik van de middelen met het oog op de doelstellingen, zonodig de aandacht erop vestigen en stappen ondernemen, rekening houdend met het standpunt van de Directie Gezondheid en de beperkingen van het terreinwerk.  
 • Je werkt mee aan de redactie van de medische actoren samen met de MEAL-verantwoordelijke (Monitoring-Evaluation-Accountability-Learning).
 • Je beantwoordt technische vragen, en begeleidt de verschillende medewerkers naar de bestaande protocols en medische middelen.
 • Je waakt over de adequate toepassing van de procedures voor stockbeheer/pharmacie.
 • Je ziet erop toe dat de protocols en het beleid van Dokters van de Wereld aangepast zijn aan de projecten en bepaalt de noden voor het aanpassen van middelen en omkadering en zo nodig vernieuwing.
 • Je werkt mee aan de valorisatie en kapitalisatie van de projecten zoals deelname aan studies, werkgroepen, vergelijkende gegevensanalyse, publicaties.
 • Je vertegenwoordigt Dokters van de Wereld voor de gezondheidsgerelateerde aspecten en de initiatieven voor pleidooien bij de (inter)nationale beslissingsinstanties.
 • Je wisselt kennis en best practices uit tussen de verschillende medewerkers/projecten.
 • Je schrijft thematische verslagen, formuleert besluiten die als basis voor de pleidooien kunnen dienen.
 • Je voert studies en enquêtes uit om de pleidooien en de strategische reflectie te stofferen.
 • Je neemt deel aan werkgroepen over transversale onderwerpen.
 • Je neemt deel aan de rekrutering van verantwoordelijke medische functies.
 • Je neemt deel in de briefings/debriefings van de medische medewerkers.
 • Je biedt functionele steun aan de medische medewerkers, biedt omkadering, ondersteuning,...

Ons aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract (100% - 5 dagen per week – 39u) van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 3.427,86 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.740,65 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Jouw profiel

 • Medisch diploma : (algemene) geneeskunde ;
 • Master in Public Health en/of Tropical Medecine ;
 • Minimum 1 jaar ervaring in de eerstelijnszorg in België;
 • Minimum 3 jaar ervaring in humanitaire en/of ontwikkelingswerk;
 • Perfecte kennins van het Nederlands en het Frans. De kennis van het Engels is een pluspunt;
 • Stressbestendig. Autonoom. Een visie kunnen ontwikkelen. Kunnen advies geven.
 • Informatica : Microsoft Office, voornamelijk Excel. 

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 20/04/2020

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

  Contacteer ons

  Dokters van de wereld

  Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

   

  Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
  +32 (0) 2 225 43 00
  info@doktersvandewereld.be

   

  BTW: BE 0460.162.753