COZO - Vrijwilliger tandartsassistent(e)

Antwerpen
België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Wat doet Dokters van de Wereld in België?


In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.   

De essentie

De tandartsassistent vormt de schakel tussen onze patiënten, de tandarts en de andere disciplines betrokken bij onze consultatie. Naast de medisch-administratieve opvolging van dossier assisteert u de tandarts bij tandheelkundige handelingen.

Taken

 • Logistiek (reinigen en ontsmetten materialen, aanvullen materialen, beheer voorraden, enz);
 • Assistentie bij tandheelkundige handelingen (voorbereiden patiënt, materialen klaar leggen, evolutie van de behandeling opvolgen, enz).
 • Administratie (patiëntendossier aanvullen)
 • Minstens driemaandelijks actief deelnemen aan de bijeenkomsten met de collega’s huisartsen om de werking te verbeteren.

Ons aanbod

 • Ontmoeting met de wereld in hartje Antwerpen.
 • Een unieke manier van uitoefenen van eerstelijnsgeneeskunde.
 • Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
 • Vormingsmogelijkheden mbt de  specifieke doelgroep en zorgverlening.
 • Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering

Jouw profiel

 • Opleiding : Tandarts, Tandartsassistent
 • Ervaring :  ervaring met andere culturen is een pluspunt.
 • Competenties: Interesse in en respect voor andere culturen, autonoom en nauwkeurig, kunnen samenwerken in multidisciplinair team,  zin voor verantwoordelijkheid, goed met mensen kunnen omgaan, een luisterend oor kunnen bieden, dynamisch.
 • Taalvaardigheid: Nederlands, Frans en Engels. Alle andere talen zijn een pluspunt ( Spaans, Portugees, Pools, Turks, Arabisch…)

Beschikbaarheid: Onze consultaties vinden plaats op weekdagen van: Vrijdag van 13u tot 17u.
Wij vragen een beschikbaarheid van 1 halve dag per 14 dagen.

Geïnteresseerd?

Wenst u onze ploeg te vervoegen, bezorg ons dan een ingevuld aanvraagformulier via deze link.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Geïnteresseerd?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie via de onderstaande link

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Mail naar privacy@medecinsdumonde.be om je gegevens te wijzigen of te verwijderen uit onze database.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753