Consultant online uitwisselingsplatform over gendergerelateerd geweld

Brussel
België

De essentie

In 2018 kreeg Dokters van de Wereld van de federatie Brussel-Wallonië geld om de opsporing en behandelig van gendergerelateerd geweld te verbeteren. Dokters van de Wereld coördineert dit project en voert het uit samen met haar partners: het Panzihospitaal in Bukavu, Democratische Republiek Congo, de ngo Keoogo in Ouagadougou, Burkina Faso en de ngo Maroc Solidarité Medico-sociale (MS²). In Brussel, België loopt het project via de humanitaire hub, samen met 320 rue Haute en de Fédération Laïque des Centres de Planification Familiale (FLCPF). De verschillende luiken van dit project situeren zich allemaal rond de verbeterde opsporing van de slachtoffers en de kwaliteit van de aangeboden zorgen, dankzij het opstellen of verbeteren van de te volgen procedures en handelwijzen. Met dit project willen we ook de capaciteit van de hulpverlening opdrijven en de partners met elkaar in contact brengen via webinars, een hotline en een colloquium. Met dit online forum willen we voor de mensen die in het domein van gendergerelateerd geweld werken, een kader creëren waarbinnen ze kennis en expertise kunnen uitwisselen

Taken

Bedoeling van het online forum:

 • kennis, kunde en competenties ontwikkelen en uitwisselen tussen de mensen die werken in het domein van gendergerelateerd geweld;
 • samenwerking, interactie en synergiën bevorderen, probleemoplossingen en best practices delen om tot reflectie en vernieuwing te komen;
 • de deelenemers de kans geven om best practices te detecteren en te delen;
 • de deelnemers de kans geven om nieuwe manieren, middelen en strategieën te ontwikkelen.

Bedoeling van de consultancy:

 • Een online forum oprichten voor best practices in verband met gendergerelateerd geweld;
 • een methodologie bepalen en een kader creëren voor het uitwisselen van kennis en best practices;
 • benaderingswijzen voorstellen om het belang, de inzet en deelname van professionelen aan het online forum op duurzame wijze te realiseren  Proposer les approches pour susciter durablement l’intérêt, l’engagement et la participation de professionnels à la plateforme en ligne.

Gevraagde prestaties:

 • een gebruikscharter voor het online forum opmaken (kader, definitie van het forum, verbintenis van de deelnemers, omgangsregels in verband met vertrouwelijkheid, profiel van de leden, bronvermelding, enz.);
 • een inleidende nota schrijven voor het online forum;
 • professionelen met ervaring in de behandeling van gendergerelateerd geweld uitnodigen op het forum. De deelnemers moeten zoveel mogelijk verschillende profielen hebben om zo gevarieerd mogelijke interventies te krijgen;
 • een methodologische gids met aanbevelingen opstellen om de discussies op het forum te voeden en levendig te houden (maximaal 10 pagina's). In deze gids staan bijvoorbeeld de te bediscussiëren onderwerpen, de aard van de publicaties (tekst, artikel, verslag, tekening, video, podcast) en hun frekwentie, adviezen over de duurzaamheid, enz. 
 • Begin juni een eerste evaluatie opmaken van de methodologische gids en aanbevelingen geven ter vervollediging (maximaal 3 pagina's). Deze aanbevelingen moeten nieuwe pistes aanbieden om de frekwentie en het gebruik van het forum te verhogen en om de duurzaamheid te verzekeren.

Verwachte resultaten en indicatoren die toelaten om de behaalde resultaten te valideren:

 • het forum is operationeel;
 • de lijst met professionelen met ervaring in gendergerelateerd geweld is beschikbaar;
 • minimaal 15 professionelen zijn actief op het forum (begin juni);
 • de methodologische gids is beschikbaar.

Ons aanbod

DUUR EN WERKSCHEMA

Beoogde startdatum:

 • vanaf 23 januari 2019;

De consultancy wordt in twee delen opgesplitst:

 1. een voorbereidende fase voor de lancering van het forum (5d);
 2. een fase voor het schrijven van de aanbevelingen voor het bestendigen van het forum (1d).

Op basis van deze indicatoren zal de consultant een procesnota opstellen. Deze moet duidelijk de werkwijze omschrijven waarop de consultant de nodige activiteiten zal ondernemen om het beoogde doel te bereiken. 

BUDGET

Het plafond voor deze consultancy is 3.600 euro, alles inbegrepen.

Jouw profiel

 • Ervaring in het domein van forumbeheer, webmaster, community manager, blog of website;
 • een grondige kennis van multimedia, sociale netwerken en hun gebruikers;
 • een goede kennis van het associatief, politiek en institutioneel landschap, zowel nationaal als internationaal;
 • goede bezielende en communicatieve eigenschappen;
 • goede redactionele eigenschappen in het Frans;
 • veel zin voor analyse en synthese;
 • kennis van de problematiek van gendergerelateerd geweld is een plus;
 • creatief en zelfstandig.

Geïnteresseerd?

Inhoud:

 1. moet de volgende elementenbevatten:
 • Curriculum Vitae
 • een document waaruit uw kennis en begrip van de consultancy en de verwachte resultaten blijkt Un document présentant la compréhension de la consultance et des résultats attendus ;
 • een voorstel van methodologie;
 • een technisch overzicht van de methodologie en chronologie.
 1. Een financieel plan

Manier van sollicitatie:

U bezorgt uw kandidatuur elektronisch aan: murielle.coiret[@]medecinsdumonde.be, met in het onderwerp CONSULTANCE PLATEFORME VBG of via de post aan CONSULTANCE PLATEFORME VBG, Dokters van de Wereld België, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is 23/01/2019.

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753