10.000
jaarlijkse consultaties in onze vaste zorgcentra (medisch, sociaal, psychologisch)
4.000
ontmoetingen per jaar
21,1%
van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens of lijdt onder sociale uitsluiting

Context


waarom dit project

 

Een groot aantal mensen in België leeft in moeilijke omstandigheden, aan de rand van de samenleving of onder de armoedegrens. In zo’n gevallen zijn doktersbezoeken vaak het eerste waarop bespaard wordt. Op die manier komen ze in een vicieuze cirkel terecht waarin toegang tot zorg via het reguliere zorgsysteem alsmaar moeilijker wordt.

Onze COZO

wat doen we

 

Centrum voor onthaal, zorg en oriëntatie (COZO)

 

Op deze plekken kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen,  mensen zonder geld of papieren,  drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp.  In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.

Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.

Brussel

Het COZO in Brussel houdt zich voornamelijk bezig met sociale assistentie, we begeleiden er mensen die naar ons zijn doorverwezen en hulp nodig hebben om opnieuw te integreren in het reguliere gezondheidssysteem. Deze mensen komen in het COZO terecht via andere projecten van Dokters van de Wereld in Brussel, zoals het Winterplan, de Medibus of de medische wachtpost Athena waar we intensief mee samenwerken. Tijdens dit lange proces van herintegratie kunnen patiënten bij ons terecht voor basiszorg, doorverwezen worden naar één van onze specialisten of voor psychologische begeleiding.

Antwerpen

In Antwerpen kunnen patiënten die het financieel moeilijk hebben, terecht op ons kabinet bij een sociale assistent die hen een luisterend oor biedt en hen helpt om opnieuw in het reguliere zorgsysteem te integreren. Intussen kunnen ze ook rekenen op medische zorg, psychologische hulp of indien nodig doorverwezen worden naar een specialist of ziekenhuis, al dan niet met tolk.

Zorgantennes

Zorgantennes

Naast onze COZO's in Brussel en Antwerpen, zijn we aanwezig in nog drie andere Belgische steden waar we de bestaande diensten ondersteunen. Hoewel ze oorspronkelijk bedoeld waren om  specifieke doelgroepen op te vangen, kunnen onze zorgeenheden op deze locaties dienen voor iedereen die geen toegang heeft tot gezondheidszorg.

La Louvière

La Louvière, hartje Henegouwen, doet het niet goed op de sociaaleconomische index. Deze stad heeft één van de hoogste werkloosheidscijfers en laagste inkomens van ons land, ver onder het gemiddelde, wat een gigantische impact heeft op de gezondheid van de inwoners. Onze consultaties ondersteunen de diensten van het OCMW en bieden deze mensen, die vaak in erg precaire toestanden leven, toegang tot gezondheidszorg.

Oostende

Deze antenne was oorspronkelijk bedoeld voor transmigranten onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Intussen verzorgen we er ook mensen uit de regio Oostende die in armoede leven, zoals daklozen, mensen zonder papieren of mensen die om andere redenen uit de reguliere zorgboot vallen. Concreet versterken en ondersteunen we het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in haar dagelijkse werking, met medisch personeel. Zo geven artsen en psychologen er meermaals per week consultaties.

Namen

Het aantal mensen in Namen dat geen toegang heeft tot eerstelijnszorg blijft toenemen. Bovendien vinden bepaalde specifieke groepen, zoals mensen zonder papieren, moeilijk hun weg binnen de bestaande structuren. Dokters van de Wereld komt hier tussen door medische consultaties aan te bieden. Eén keer per week kunnen mensen die het moeilijk hebben in onze antenne terecht voor gratis medische zorg en begeleiding van een sociale assistent.

Help mee

Geef mee

Doe een gift en help mensen die in België geen toegang hebben tot zorg

Doe mee

Deel je talent en word deel van Dokters van de Wereld

Blijf mee

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Dokters van de Wereld
Zij steunen ons

Contacteer ons

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

TVA: BE 0460.162.753